Cumhuriyet Tarihi

2019’da En Çok Okunan Tarih Kitapları – En İyi 100 Kitap

Bu yazımızda 2019 yılında en çok satan ve en çok okunan tarih kitapları hakkında bilgilere yer verdik. En çok okunan tarih kitapları listemizde 100 kitabı inceledik. Bu tarih kitapları hakkında kısa özetlere de yer verdiğimiz bu yazımız aynı zamanda bir yönüyle en iyi tarih kitapları listesini de içermektedir.

En çok okunan tarih kitapları listesini oluştururken bir çok online kitap mağazasının satış istatistiklerinden yararlanılmıştır. Listemize yer alan tarih kitapları içinde okumadıklarınız varsa eğer 2020’de bu tarih kitaplarından en azından bir kaç tanesini okumanızı öneriyoruz. İşte 2019 yılının en çok okunan tarih kitapları;

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

2019’da En Çok Okunan Tarih Kitapları

1. Mustafa Kemal

Yılmaz Özdil’in yazdığı bu kitap, Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel özelliklerine, insan ilişkilerine, askeri hayatına ve hayatındaki birtakım zorluklara değinmiştir. 2019 yılında en çok okunan kitaplar listesinde birinci sırada yer alan Mustafa Kemal kitabını aynı zamanda en iyi tarih kitapları listesinde de yer bulacaktır.

2. 21. Yüzyıl İçin 21 Ders

Yuval Noah Harari’nin son kitabı olan 21. Yüzyıl İçin 21 Ders kitabında, 21. yüzyılın çığır açan gelişmelerine ve bu değişimlerin yarattığı sorunlardan bahsedilmiştir. 2019’da en çok satan tarih kitapları arasında yer alan bu kitap insanlığın geleceğine dair önemli çıkarımlarda bulunmaktadır.

3. Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens

Yuval Noah Harari’nin tanınmasını sağlayan Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabında insanlık tarihi yazarın öznel bakışı olmadan anlatılmıştır. Bu kitapta, insanın bugünkü halini almasında etkili olan kavramlara da değinilmiştir. En iyi tarih kitapları arasında yer alan Sapiens, 2019 yılında da en çok okunan tarih kitapları listesinde üçüncü sıradadır.

4. Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi

En çok okunan tarih kitapları listesinin dördüncü sırasında yer alan Yarının Kısa Bir Tarihi kitabında Yuval Noah Harari insanın nasıl egemen bir tür olup kendisini tanrısallaştırdığını anlatıyor.

5. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı’nın kaleme aldığı ilk biyografi kitabında hayatının bütün yönleriyle anlatılıyor. Bu kitap En iyi tarih kitapları arasında yer almaktadır. Ayrıca 2019’da en çok okunan tarih kitapları listesinde de beşinci sıradadır.

6. Barbar Modern Medeni: Medeniyet

İbrahim Kalın, medeniyet kavramının uygarlıktan uygarlığa nasıl değiştiğini ve uygarlıkların medeni olma noktasında neler yaptığından bahsediyor. En çok satan tarih kitapları arasında yer alan bu kitap uygarlık kavramına dair derin sorgulamalar içermektedir.

7. Nutuk

Mustafa Kemal Atatürk, bizzat kalem aldığı bu yapıtında Kurtuluş Savaşı’nın hikayesini kendi gözlemlerine dayanarak anlatıyor. En iyi tarih kitapları arasında yer alan Nutuk, Kurtuluş Savaşı ile ilgili aynı zamanda birinci elden kaynaktır. Okunması gereken tarih kitapları arasında ilk sıralarda yer alan Nutuk, Türkiye’de yaşayan herkes için oldukça önemli bir kitaptır.

8. Dünyayı Sarsan On Gün

John Reed tarafından kaleme alınan bu eserde, 1917 yılında gerçekleşen Sovyet Devrimi anlatılmıştır. Bu kitap en çok okunan tarih kitapları arasında sekizinci sıradadır.

9. Sultan Hamid Düşerken

Nahid Sırrı Orik tarafından yazılan bu kitapta Sultan Abdülhamid’in II. Meşrutiyet’in ilanı, 31 Mart Vakası, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yükselmesi ile saygınlığını yitirmesi anlatılmıştır. Okunması gereken tarih kitapları arasında yer alan bu kitap bir dönemin sona erişini çok iyi gözlemlerle aktarmıştır.

10. Heyet 3: Devletin Anlaşılmamış Devri

Halil Yaşar Kollu’nun yazdığı bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından Atatürk’ün ölümüne kadar sır olarak kalmış gerçeklerden bahsedilmiştir. En çok okunan tarih kitapları arasında onuncu sırada yer almaktadır.

11. Zeytindağı

Kurtuluş Savaşı döneminde Cemal Paşa’nın emir subayı olarak görev alan Falih Rıfkı Atay, o dönemdeki gözlemlerini ve askerlerin verdiği mücadeleyi tüm çıplaklığıyla okuyucuya aktarır. Birinci elden kaynak olarak en iyi tarih kitapları arasındadır.

12. Türklerin Tarihi

İlber Ortaylı’nın yazdığı bu kitap, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya olan göçünü ve bu süreçte Türklerin kurdukları devletler ile ilgili bilgiler veriyor. Okunması gereken tarih kitapları arasındadır.

13. Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri

Amin Maalouf tarafından yazılan bu eserde, Ortadoğu’da iki yüzyıl süren Haçlı Seferleri ve Ortadoğu’nun güncel yapısı aktarılmıştır. Haçlı Seferleri üzerine farklı bir bakış açısını ele alan bu kitap okunması gereken tarih kitapları arasında yer almaktadır.

14. Adam

Yılmaz Özdil tarafından kaleme alınan bu kitapta başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve Türkiye’nin gelişmesinde büyük ölçüde etkili olan kişilerden bahsedilmiştir.

15. Kavgam

Adolf Hitler‘in otobiyografisi olan bu kitapta, Adolf Hitler’in kendi görüşünden nasyonal sosyalizm fikri anlatılmıştır. Adolf Hitler’in Kapitalizm ve Marksizm anlayışlarına olan nefreti de aktarılmıştır. En çok satan tarih kitapları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

16. Uygarlık Tarihi

Server Tanilli, okulların öğrencilere Sosyal Bilimler derslerini yetersiz ve eksik verdiğini fark etmiş, bunun üzerine öğrencilerin doğru bir bilgi kaynağı olarak kullanabileceği; çağdaş, uygarlık tarihi adı altında bu kitabı yazmıştır.

17. Komünist Manifesto

Komünist Manifesto, Karl Marx’ın düşüncelerinin temel belgesi olup klasik kitaplar arasında yerini almıştır. Komünist Manifesto, en çok satan ve en çok okunan tarih kitapları arasında yer almaktadır.

18. Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu

Lord Kinross tarafından yazılan bu eser bir araştırma kitabı olup büyük önder Atatürk hakkında okurlardaki tüm bilgi eksikliklerini yok edecektir. Mustafa Kemal Atatürk hakkında oldukça ayrıntılı bir biyografi kitabı olan Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu, en çok okunan tarih kitapları arasındadır.

19. Anabasis

Ksenophon’un hatıra ve gözlemlerinden oluşan bu eser çoğunlukla Anadolu’da geçmiştir. Eserde, bir Pers prensinin tahta geçmek için ağabeyine karşı açtığı savaş mücadelesi anlatılmıştır. Birinci elden kaynak olarak mutlaka okunması gereken tarih kitapları arasında yer alan bir kitaptır.

20. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

Nuri Conker, Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ve Balkanlar savaşlarındaki başarısızlıkları sonucunda ordudaki eksiklikleri Zabit ve Kumandan’ı yazarak ele almıştır. Bu kitabı okuyan Mustafa Kemal Atatürk, bu kitabı pekiştirme amacıyla Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı eserini yazmıştır.

21. Tek Adam

Şevket Süreyya Aydemir tarafından yazılan bu kitapta Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyet’ine geçiş dönemi ele alınmıştır. Mutlaka okunması gereken tarih kitapları listesi içinde yer alan Tek Adam, önemli bir baş yapıttır.

22. Modern Türkiye’nin Doğuşu

Bernard Lewis tarafından oluşturulan bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminden çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşmasına kadar geçen süreci kavrayabilmek için başvurulabilecek güncel bir yapıttır.

23. Malcolm X

Alex Haley tarafından yazılan bu kitap ırkçılık konusunu ele almaktadır. Siyahiler, yüzyıllardır ırkçılığa uğramışlardır ve ne zamanki siyahiler toplu kitleler halinde ana dinleri olan İslamiyet’e yöneldiklerinde onlara yapılan baskılar artmıştır. Buna rağmen, fikirlerinden geri dönmeyen siyahilerin ilk öncülerinden biri de Malcolm X’tir.

24. Tarih

Herodotos, batı tarihini yazan ilk tarihçidir. Herodotos’un bu kitabı yazmasından beri uzun yıllar geçmesine rağmen üslubunun anlaşabilirliği nedeniyle günümüzde de ilgiyle okunmaya devam ediyor. En çok okunan tarih kitapları arasında yer almaktadır.

25. Ortadoğu

Bernard Lewis tarafından kalem alınan bu kitapta Hristiyanlık dininin ilk ortaya çıkışından itibaren üç büyük dine ve birçok savaşa ev sahipliği yapan Ortadoğu’nun tarihinden bahsedilmiştir.

26. Sosyalizmin Alfabesi

Leo Huberman tarafından Sosyalizm akımı, küçük yaştaki okurların dahi zorlanmadan kavrayabileceği bir şekilde yalın bir dille anlatılmıştır.

27. Siyasi Tarih

Oral Sander tarafından yazılan bu kitabın hem öğrenciler hem de diğer okurlar tarafından çokça tercih edilmesinin nedeni yazarın siyasi tarihi çok geniş bir biçimde ele alarak diğer bilimlerden ve toplumsal unsurlardan yararlanmasıdır.

28. Bülbülü Öldürmek

Scout adlı küçük bir kız çocuğunun gözünden haksızlığa uğrayan siyahi bir adamın hikayesi anlatılmıştır. Harper Lee, ırkçılık, adaletsizlik gibi temaları okuru derinden sarsan çarpıcı bir dille açıklamıştır.

29. Puslu Kıtalar Atlası

Uzun İhsan Efendi, bir Dünya Atlası çıkarmak ister, bunu yapmak için dünyayı gezmesi gerekir ancak ama o bunu yapmak yerine bir rüyaya yatar. İhsan Oktay Anar tarafından yazılan bu kitapta Uzun İhsan Efendi’nin maceraları aktarılmıştır.

30. Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigoriy Petrov tarafından yazılan bu eserde, kısıtlı imkanlara rağmen Finlandiya’nın çağdaş bir devlet haline gelme sürecinden bahsedilmiştir. Atatürk, bu kitaptan o kadar etkilenmiştir ki; Türkiye’deki tüm okullarda okutulmasını önermiştir.

31. Amok Koşucusu – Sahaf Mendel

Stefan Zweig tarafından kaleme alınan bu kitap, iki ayrı hikaye içermektedir; Amok Koşucusu ve Sahaf Mendel. Her iki hikayenin ortak noktası ise ‘tutku’ temasını ele almalarıdır.

32. Semerkant

Amin Maalouf tarafından kaleme alınan kitabın konusu; Benjamin Omar adında Amerikalı bir adam Ömer Hayyam’ın el yazmalarına ulaşmak ister ve bu süreçte İran siyasetinin ileri gelen devlet adamları ile ilgili bilgiler aktarır.

33. Bin Muhteşem Güneş

Eser, iki kadının yaşamındaki ortak noktaların anlatılması üzerinden gitmiştir. Khaled Hosseini tarafından yazılan bu eserde ayrıca, erken yaşta evlendirlen kızlardan, çocuk sahibi olmayan kadınlardan bahsedilmiştir.

34. Gülün Adı

Umberto Eco’nun yazdığı bu eser, Orta Çağ’daki Hristiyanlık düşüncesini çağdaş bir şekilde eleştiren bir roman olmakla kalmayıp aynı zamanda sürükleyici bir polisiye kitabıdır.

35. Benim Adım Kırmızı

Orhan Pamuk tarafından yazılan bu kitapta kültürümüzün önemli bir değeri nakkaşlık geleneği ile ilgili bilgiler verilirken aynı zamanda bir nakkaşın esrarengiz cinayeti ve ardından gelen ikinci cinayetin katili bulunmaya çalışılmaktadır.

36. Fedailerin Kalesi Alamut

Sabbah, küçük bir ordu kurmak için insanların dinini kullanarak onları manipüle eder. Sabbah’a inanan insanlar, Sabbah’ın dediği her şeyi yaparlarsa cennete gideceklerine dair inandırılırlar. Vladimir Bartol tarafından yazılan kitap, kısaca dini tarikatların ne kadar güçlü etkilerinin olabileceğine değinmiştir.

37. Monte Kristo Kontu

Edmond Dantes adında bir denizci haksızlığa uğraması sonucu yıllarca hapis yatar ve hapisten çıktıktan sonra intikamını alır ve çok zengin, başarılı bir adam olur. Kitabın yazarı Alexandre Dumas’tır.

38. Dede Korkut Hikayeleri

Hepimizin bildiği üzere yüzyıllarca sözlü olarak aktarılan Dede Korkut hikayelerinin yazıya geçirilmiş halidir. Dede Korkut, Oğuzların toplumsal yaşantısını hikayeleştirerek anlatmıştır. En çok okunan tarih kitapları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

39. Suskunlar

İhsan Oktay Anar’ın yazdığı bu kitapta, Osmanlı Devleti’nde yer alan musiki cemiyetleri ve Osmanlı Devleti’nin musikiye verdiği önem irdelenmiştir. Ayrıca, yazarın konu hakkında ayrıntılı bilgisi ve yer-zaman betimlemelerinin gerçekçiliği okurun dikkatini çekmiştir.

40. Devlet Ana

Kemal Tahir tarafından kaleme alınan bu eserde Türklerin, Orta Asya’dan göçü ile Anadolu’ya yerleşmelerinden Osmanlı Devleti’nin kurulmasına kadar geçen zamanda Anadolu insanının kültürel ve toplumsal yaşantısı, Orta Asya’dan getirdiği gelenekler ele alınmıştır.

41. Limon Ağacı

1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’ndan sonra atalarının sürgün edildiği İsrail’e bir Arap aile taşınır ve bu ailenin bir bireyinin Yahudi bir kızla olan dostluğu aktarılır. Kitabın yazarı Sandy Tolan’dır.

42. Ana

Maksim Gorki’nin önemli yapıtlarından biridir. Kitabın konusu ise Ana adındaki genç bir kadın eşini kaybettikten sonra oğlu Pavel ile yaşamaya başlar. Pavel fabrikada çalışan, atılımcı bir gençtir. Pavel her gün evinde arkadaşlarını ağırlar ve onlarla devrim, özgürlük gibi konuları tartışır. Bu sohbetlere katılan Ana bir süre sonra kendi hak ve özgürlüklerinden de haberdar olmaya başlar.

43. Osmancık

Tarık Buğra, kendi düşüncelerinin propagandasını yapmadan Osmanlı Devleti’nin bu kadar uzun süre ayakta kalmasının nedenlerini araştırıyor.

44. Şu Çılgın Türkler

Turgut Özakman bu kitabından Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatan Anadolu halkının macerasını anlatmaktadır. Türkiye’de en çok okunan tarih kitapları listesinde uzun yıllar ilk sıralarda yer almıştır.

45. Drina Köprüsü

İvo Andriç tarafından kaleme alınan bu eser, bir zamanlar Balkanlar’da Osmanlı Devleti’ne mensup birbirinden farklı birçok ülkenin nasıl bir arada uyum içerisinde yaşadığının hikayesidir.

46. Tanrı’nın Tarihi

Karen Armstrong’un yazdığı bu eserde, toplumların yüzyıllardır nasıl tek tanrılı dinlere sadık olduğu ve bunun da beraberinde getirdiği birtakım çelişkilerden bahsediliyor.

47. Gılgameş

Kendisi de bir sümerolog olan Muazzez İlmiye Çığ’ın Sümerlerin tarihine ve Sümerlerin kahraman kralı Gılgameş’e olan bakış açısının anlatıldığı bir eserdir.

48. Bir Nefeste Dünya Tarihi

Okunması kolay ve gayet anlaşılır olan bu kitapta antik çağda kurulan medeniyetlerden itibaren 2. Dünya Savaşı’na kadar tüm temel bilgilere ulaşılabilinir. Emma Marriott tarafından yazılmıştır.

49. Tarih Nedir?

Edward Hallett Carr’a göre iyi bir tarihçinin ve tarih yazımının nasıl olması gerektiğinden bahsedilen bir eserdir. Tarih bilimi üzerine yazılmış önemli tarih kitapları arasında yer almaktadır. Bu kitabı kitabını pdf olarak okumak için Tarih Nedir? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

50. Siyasal Düşünceler Tarihi

Alaeddin Şenel’in fakültede işlediği derslerin ders notlarından oluşan ayrıntılı bir arşivdir. Siyasi akımların bir çoğu bu kitapta yer almaktadır.

51. Tarihe Tanıklığım

Sadece bir devlet adamı olmakla kalmayan aynı zamanda özgürlüğe ve adalete verdiği önemle örnek bir insan tipi olan Aliya İzzetbegoviç’in anılarından oluşan bir eserdir.

52. Od

Yunus Emre’nin tarihsel öneminin anlatıldığı bu roman İskender Pala tarafından yazılmıştır.

53. Şah ve Sultan

İskender Pala tarafından yazılmış bu kitapta Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail’in arasındaki mücadele anlatılmıştır.

54. Ruh Adam

Bir subayın yaşantısının aktarıldığı bu roman başta bir tarih romanı gibi gözükse de gerçeklerin sembolizm kullanılarak yansıtıldığı Türk Edebiyatı’nda alışılagelmemiş bir romandır. Hüseyin Nihal Atsız tarafından yazılmıştır.

55. Katre-i Matem

İskender Pala’nın yazdığı Sultan Ahmet döneminde geçen kurgusal bir romandır.

56. Uzun Beyaz Bulut Gelibolu

Buket Uzuner tarafından kaleme alınan bu kitapta Çanakkale Savaşı birçok yönden incelenmiştir.

57. Bozkurtlar

Hüseyin Nihal Atsız’ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı iki eserini bu kitapta birleştirmiştir. Türk tarihi ve kültürüne ilgi duyan herkesin kitaplığında yer alması gereken önemli bir eserdir.

58. Robin Hood

Howard Pyle tarafından Dünyaca tanınmış bir halk kahramanı olan Robin Hood’un maceraları aktarılmıştır.

59. Tespih Ağacının Gölgesinde

Harper Lee tarafından yazılan Bülbülü Öldürmek kitabının devam kitabıdır. Artık genç bir kadın olan Scout babasının yanına döner ama artık ona çocukluğunda eşitlik, doğruluk, adalet gibi kavramları öğretmeye çalışan babası değişmiştir. Babasının bu inanılmaz değişimi Scout’u derinden etkiler.

60. Cezmi

2. Selim döneminde gerçekleşen İran Savaşı’nda Cezmi adında vatansever bir askerin başından geçenler yazılmıştır. Namık Kemal tarafından yazılan bu eser Türk Edebiyatındaki ilk tarihi romandır.

61. Yüzüncü Ad – Baldassare’nin Yolculuğu

Amin Maalouf tarafından bir tüccarın Lübnan’da yaşadığı olayların anlatıldığı kurgusal bir metindir.

62. Bronz Atlı

Stalin’in baskısı ve Adolf Hitler’in Rusya’yı işgali ile zor durumda kalan ailelerin ve aşkların hikayesini konu olan kitap Paullina Simons tarafından yazılmıştır.

63. Sardalye Sokağı

John Steinbeck tarafından yazılan bu kitabın konusu, herkesin çalıştığı ve uyum içerisinde çalıştığı Sardalye Sokağı’nda iki işçi sisteme ayak uydurmayı ve çalışmayı reddeder.

64. Ramses: Işığın Oğlu

Babaları I. Seti’nin tahtı devretme kararı üzerine iki kardeş olan Ramses ve Şenar arasındaki taht kavgasının konu alan kitap Christian Jacq tarafından yazılmıştır.

65. Seyahatname

Dünyaca ünlü bir seyyah olan Evliya Çelebi’nin gezdiği coğrafyalardaki kültürleri yansıttığı seyahatnamesi. En çok satan tarih kitapları arasında yer almaktadır.

66. Sütçü İmam

Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Savaşı’nda verdiği halk mücadelesi ve bu mücadelenin önderi Sütçü İmamın hikayesi Cahit Zarifoğlu tarafından kaleme alınmıştır.

67. Sultanı Öldürmek

Polisiye, aşk ve tarih konularının harmanlanarak yazıldığı bu eser bir dizi cinayeti ele alıyor. Ahmet Ümit tarafından yazılmıştır.

68. Diriliş Çanakkale 1915

Turgut Özakman’ın Şu Çılgın Türkler kitabı çok beğeni aldıktan sonra bu kitap da çıkarılmıştır. Bu eserde de bir önceki kitaba benzer olarak Çanakkale Savaşı’nın hikayesi anlatılmıştır.

69. Patasana

Ahmet Ümit tarafından yazılan bu kitapta Gaziantep’te yapılan arkeolojik bir kazı çalışması sonucu çıkarılan tabletler ve bu doğrultuda işlenen cinayetlerin çözülmesi anlatılmıştır.

70. Deli Kurt

Hüseyin Nihal Atsız tarafından tarihte çok kez karşımıza çıkan taht kavgasının şehzadeler arasında olan tarafı aktarılmıştır. Kitap kısaca Ankara Savaşı sonrası gelişmeleri özellikle de Fetret Devri’ni konu alır.

71. Sarı Zeybek

Can Dündar tarafından kaleme alınan bu kitapta Atatürk’ün hastalığının oldukça ilerlemesine rağmen milleti için çalışması ve tedavi olmayı reddetmesinin nedenlerinden bahsedilmiştir.

72. İki Şehrin Hikayesi

Charles Dickens tarafından yazılan bu kitapta Fransız İhtilali sonrası Paris ve Londra şehirlerindeki toplumsal yaşam karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İki Şehrin Hikayesi, okunması gereken tarih kitapları arasındadır.

73. Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni

Sümerlerin, üç büyük dinden çok önce kurulup yıkılmasına rağmen nasıl hem batıyı hem de doğuyu her alanda büyük ölçüde etkileyebilmesinin nedenleri anlatılmıştır. Kitabın yazarı Muazzez İlmiye Çığ’dır.

74. Alamut’a Dönüş

Ernest W. Heine tarafından yazılan bu kitapta Hasan Sabbah’ın tarikatında bulunan birinin işlediği suikast ve bunun sonucunda gerçekleşen diğer olaylar aktarılmıştır.

75. Burma Günleri

George Orwell tarafından kaleme alınan bu eserde İngilizlerin sömürgecilik anlayışından bahsedilmiştir.

76. Hallac-ı Mansur

Tasavvufun oluşmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan Hallac-ı Mansur’un idam edilmesine kadar olan hayatı mistik olaylar çerçevesinde anlatılmıştır. Kitap Wolfgang Günter Lerch tarafından kaleme alınmıştır.

77. Akra’da Bulunan El Yazması

Paulo Coelho tarafından yazılan bu kitapta bir adamın sadece kendisinin inandığı bir varlığı çevresindekilere de inandırmaya çalışması yazılmıştır.

78. Hayyam: Yıldızların Efendisi

Harold Lamb tarafından Ömer Hayyam’ın yaşamının anlatıldığı romandır.

79. Ay Batarken

Nazilerin baskısı altında yaşamak zorunda kalan insanların özgürlük mücadelesinin yaratıcı bir üslupla aktarıldığı bir kitap. John Steinbeck tarafından yazılmıştır.

80. İnsan Nasıl İnsan Oldu

İnsan türünün yüzyıllar içerisinde kendisini nasıl bu kadar geliştirip imkansızı başarmasının hikayesini konu alan kitap M. İlin ve E. Segal tarafından yazılmıştır.

81. Montaigne

Avrupa’daki düşünce sisteminin oluşmasına büyük bir katkıda bulunan Montaigne’in biyografisi Stefan Zweig tarafından yazılmıştır.

82. Gömülü Dev

Aşk, savaş ve intikam temalarını işleyen kurgusal bir roman. Kitap, Kazuo Ishiguro tarafından kaleme alınmıştır.

83. Şifacı

Nurbanu Sultan döneminde şifacılık yapan Feyra adlı bir kadının Nurbanu Sultan’ın ölümüyle beraber başlayan maceralarını anlatan kurgusal bir metin. Yazarı Marina Fiorato’dur.

84. Sanat Nedir?

Lev Nikolayeviç Tolstoy’un gözünden tarihte sanat kavramının kuramsal olarak açıklandığı bir metin.

85. Tanrılar Susamışlardı

Fransız Devrimi ile beraber burjuva sınıfının tam egemen konumda olması ve idamların artmasından örnekler verilerek yazar Anatole France’nin Fransız Devrimcilerine olan bir eleştirisi.

86. İbni Sina’nın Talebesi Hekim

Noah Gordon tarafından İbn-i Sina’nın bir öğrencisinin yaşamının anlatıldığı eser.

87. Peter Schlemihl’in Olağanüstü Öyküsü

Çağdaş insanın çaresizliğinin masallara özgü bir üslupla aktarıldığı Peter Schlemihl’in Olağanüstü Öyküsü, maddi bir kazanca sahip olmak için Şeytan’a gölgesini satan Peter Schlemihl’in öteki bireyler tarafından yabancılaştırılmasını anlatır. Kitap, Adelbert Von Chamisso tarafından yazılmıştır.

88. Rüya Körü

Gürsel Korat tarafından yazılan bu kitap, geçmişte olanları rüyasında gören bir adamla, gelecekte olacakları rüyasında gören bir diğer adamın öyküsü.

89. Safiye Sultan

Bir hadımın bakış açısından anlatılan Osmanlı Devleti’nin geçiş dönemini aktaran bir eser. Kitabın yazarı Ann Chamberlin’dir.

90. Paris Düşerken

2. Dünya Savaşı’nın başlamasına yakın bir dönemin olaylarını anlatan eser, İlya Ehrenburg tarafından kaleme alınmıştır.

91. Nehir Tanrısı

Nil Nehri’nin bereketinin Eski Mısır’ın gelişmesindeki önemi bir kez daha okura hatırlatan bir yapıt. Wilbur Smith tarafından yazılmıştır.

92. Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ

Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu dönemi her türlü açıdan ele alan eksiksiz bir araştırma ürünü. Ünlü tarihçi Halil İnalcık tarafından yazılmıştır. En iyi tarih kitapları listesinde yer almaktadır.

93. Moğolların Efendisi Cengiz Han

Harold Lamb tarafından yazılan bu kitap, Cengiz Han’ın başarılarını ve zaferlerini konu alan bir biyografi.

94. On Üç Yıl Sonra

19. yüzyılda Rusya’da geçen fantastik kurgu ve tarihi harmanlayan bir roman. Yazarı Jasper Kent’tir.

95. Ölüme Boyun Eğmeyen Adam

Jack London’ın kısa tarihi hikayelerinden oluşan bir kitaptır.

96. Uluç Reis

Halikarnas Balıkçısı tarafından yazılan bu eser, Avrupa kıyılarında Türk denizcilerinin elde ettiği başarıların aktarıldığı bir romandır.

97. Orhun Abideleri

Türk kültürünü yansıtan ilk yazılı eser olan Orhun Abideleri, Muharrem Ergin tarafından günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Türk tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler içeren bu kitap mutlaka okunması gereken tarih kitapları listesinde ilk sıralarda yer almaktadır.

98. Emperyalizm ve Tam Bağımsızlık

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme düşüncesine karşı olduğunu aktaran yazılarını içeren bir derleme.

99. Enver

Murat Bardakçı’nın Enver Paşa’nın yaşamını konu aldığı kitabıdır. Kitap Enver Paşa ile ilgili bir çok belgeyi sunmaktadır.

100. Bozkurt Mustafa Kemal ve Atatürk’ün Cevabı

Bozkurt, Mustafa Kemal, Atatürk’ün sağlığında yazılmış ilk Atatürk biyografisidir. Atatürk, Armstrong’un kitabına yayınlandığı yıl, cevap vermiş, Necmettin Sadak’a dikte ettirdiği düzeltmeleri Akşam gazetesinde yayımlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.