Avrupa Tarihi

Aslan Yürekli Richard Kimdir? Savaşları ve Ölümü

Aslan Yürekli Richard kimdir? I. Richard (Aslan Yürekli Richard) 1189-1199 tarihleri arasındaki İngiltere kralıdır. Üçüncü Haçlı Seferi’nde Kudüs’e saldırmıştır ancak ele geçirememiştir.

Aslan Yürekli Richard’ın Yaşamı

Aslan Yürekli Richard 8 Eylül 1157 yılında İngiltere, Oxford’da dünyaya gelmiştir. Babası İngiltere Kralı 2. Henry annesi ise Eleanor ’dur. Aslan Yürekli Richard Kral 2. Henry’nin legal olarak 3. Çocuğudur. Aslan Yürekli Richard’ın 2 tane ağabeyi vardı. Onlar kendisinden iki yaş büyük olan William ve Prens Henry ’idi. William 1156 tarihinde hayatını kaybetti ve geriye sadece Prens Henry kaldı. Aslan Yürekli Richard tahta çıkması olasılığı en düşük isimken gün geçtikçe bu şans daha çok arttı ve annesinin en sevdiği çocuklardan biri oldu.

Aslan Yürekli Richard’ın çocukluğunun çoğu İngiltere’de geçmiştir. Aslan Yürekli Richard eğitimine sarayda başlamıştır. Aslan Yürekli Richard’ın ilk ülke ziyareti 1165 yılında Normandiya’ya (Fransa) annesi ile birlikte gitmesi ile gerçekleşmiştir. Aslan Yürekli Richard bu ziyaret sırasında Normandiya piskoposlarından dil eğitimi aldı. Bu eğitimde Fransızcasını ve Almancasını geliştirdi.

Aslan Yürekli Richard’ın Gençliği

Aslan Yürekli Richard annesiyle birlikte gittiği, piskoposlar tarafından Fransızca ve Almanca dillerinin eğitimini aldığı Normandiya (Fransa) ziyaretinden döndükten sonra prenslerin aldığı siyasi, askeri ve şövalye eğitimlerinden aldı. Aslan Yürekli Richard bu eğitimler sırasında babası kral 2. Henry ile birlikte bazı küçük isyanların barış ile bastırılmasına tanıklık etmiştir. Bu eylemler ile birlikte Aslan Yürekli Richard tecrübe kazandı ve taht yolunda biraz daha güçlendi. 1160’lı yıllarda Aslan Yürekli Richard’ın evliliği gündeme oturdu. Bunun sebebi Orta çağ Avrupa’sında prens/prensesler ittifak amaçlı 3-4 yaşlarından itibaren evlendirilirdi.

Aslan Yürekli Richard öncelikle Barcelona Kont’unun kızı ile evlendirilecekti fakat bu plan başarısız oldu. Bunun ardından Aslan Yürekli Richard’ın babası Kral 2. Henry oğlu Aslan Yürekli Richard’ı Fransa kralı Louis’in kızıyla evlendirmeye karar verdi. Bu girişim ilk aşamada başarısız olsa da 1169 yılında Aslan Yürekli Richard ile nişanlandılar. Bu evliliğin amacı ülkelerin ittifak olması ve Fransa Kralı ölünce Aslan Yürekli Richard’ın Fransa ve İngiltere kralı olmasıydı. Fakat 1170 yılında Kral 2. Henry’nin hastalık sebebiyle ölümünden dolayı evlilik gerçekleşmemiştir. Aslan Yürekli Richard ve Fransız kralın kızı arasındaki nişan bozulmamıştır fakat evlilik gerçekleşmemiştir.

1173 İsyanı

Ekim 1173 yıllarında Prens Henry babası Kral 2. Henry’ye isyan etti ve kendisini kral ilan etti. Prens Henry’nin bu isyanının sebebi babası Kral 2. Henry’nin toprak yönetimi konusunda kendisine güvensizliği ve verasetinin belirsizliğiydi. Prens Henry İskoçların, Fransızların, kardeşlerinin ve annesinin desteğini arkasına almıştı. Prens Aslan Yürekli Richard isyandan biraz önce kardeşlerini ve annesini ziyarete gitmek için Normandiyaya gitmişti. Prens Henry’nin isyanı ülkenin birçok yerine yayılmıştı. Prens Aslan Yürekli Richard isyanlara destek aramak için öncelikle soyluların yanına gidip isyana davet etti ardından soyluların desteğini aldıktan sonra İngiltere’ye yapılacak seferleri yönetmek amacıyla Normandiya’ya geri döndü fakat Normandiyaya geri döndüğünde annesinin Kral 2. Henry yanlıları tarafından yakalandığını gördü.

Prens Aslan Yürekli Richard bunun üzerine babası Kral 2. Henry’ye isyana destek aramaya devam etti. Kral 2. Henry bu isyanı bastırmak için yaklaşık 21.000 kişilik bir ordu oluşturdu. Kral 2. Henry 21.000 kişilik orduyla isyanı hızlıca bastırmaya başlamıştı ve bunun üzerine oğulları Prens Henry ve Prens Aslan Yürekli Richard’a barış teklif etti. Prens Aslan Yürekli Richard barıştan yanaydı fakat Fransa kralı Louis barış teklifine karşı çıktı. Bu teklife karşı. Çıkılmasının ardından Kral 2. Henry Prens Aslan Yürekli Richard’ın da bulunduğu Saintes’e baskın düzenledi ve bu baskının sonucunda isyancılar etkisiz hale getirildi. Prens Aslan Yürekli Richard az bir güçle bu bölgeden kaçmayı başardı. Prens Aslan Yürekli Richard baskının ardından Tailebourg kalesine gelerek isyanın geri kalanında burada bulundu. Prens Henry, Prens Aslan Yürekli Richard’ın aksine İngiltere’ye çıkarma yapma hareketine yöneldi fakat bunu fark eden babaları Kral Henry bir isyanla oğullarını ve eşlerini ele geçirdi.

Bu olayların üstüne Kral Louis isyanlara olan desteğini geri çekmeye başladı ve isyancılar arkalarındaki en büyük güçten mahrum kaldılar. Tarih Eylül 1174’ü gösterdiğinde iki kral arasında (Kral Louis ve Kral Henry) Mont Louis barış antlaşması imzalandı. Mont Louis barış antlaşmasından sonra Kral Henry oğlu Prens Aslan Yürekli Richard’ı ülkesine geri gönderdi. 23 Eylül tarihinde Prens Aslan Yürekli Richard, babası Kral Henry’nin mahkemesine teslim oldu. Prens Aslan Yürekli Richard’ın kardeşleri Prens Aslan Yürekli Richard’a katılarak babalarından af dilediler. Kral Henry oğullarını affetti fakat hepsini İngiltere’den sürdü. Prens Henry’e Normandiya ‘da iki kale Prens Richard’a Aquitane’de 4 kale Prens Geoffrey’ ise İngiltere’de bir kale. Kral Henry’nin eşi Eleanor ise affedilmedi ve hapsedildi.

1173 İsyanı Sonuçları

İsyandan sonra Kral Henry bu isyanı cezalandırmaya gerek duydu. Kral Henry cezalandırmaya kendisine ilk isyan eden şehirlerden ve kalelerden başladı. Bu görevi kendisiyle birlikte oğulları arasında da paylaştı. Bu hareketle birlikte isyana katılmış olan oğulları isyana katılanları cezalandırmaya gidiyordu. Bu durum Prenslerin itibarlarına ve güvenirliklerine zarar geliyordu. Bu emirlerin üstüne isyana katılan şehirler, kaleler vb. yerler yakıldı. Prens Aslan Yürekli Richard diğerlerinin aksine daha az göreve katıldı. Prens Aslan Yürekli Richard diğer kardeşlerine ve babasına göre daha merhametli davranarak kaybettiği güveni kazanmayı hedefliyordu.

Yapılan kayıtlara göre Prens Aslan Yürekli Richard’ın katıldığı büyük kuşatma sayısı yalnızca ikiydi. Prens Aslan Yürekli Richard bu cezalandırmalar bittikten sonra karşılaştığı isyanlarda isyancılara karşı öncekilerinden çok daha sert davrandı. Prens Aslan Yürekli Richard isyancılara karşı o kadar sert davrandı ki isyancılar diğer prenslere yardım için mektup yolladılar. Prens Aslan Yürekli Richard’ın en sert görüldüğü yer is Tailebourg kalesi oldu çünkü Kral Henry onu sürgüne yolladığında bu kalede yaşamıştı ve bu kalenin içini avcunun içi gibi biliyordu.

Aslan Yürekli Richard’ın Tahta Çıkışı

Prens Aslan Yürekli Richard 1182-1184 yılları arasında isyanlar bastırdıktan ve güçlendikten sonra babasına ve onun tahtına doğru adım atmaya başladı. Kral Henry gittikçe güçlenen oğlu Prens Aslan Yürekli Richard’ı kendisine en büyük rakibi olarak görmekteydi. Prens Aslan Yürekli Richard’ın babasına meydan okuduğunu en net belirten hareketi babası Kral Henry Prens Aslan Yürekli Richard’dan kardeşi Prens Henry’e sadakat yemini etmesini istemiştir fakat Prens Aslan Yürekli Richard bunu reddetmiştir. Prens Aslan Yürekli Richard’ın babası Kral Henry bunu bir meydan okuma sayarak oğullarını Prens Aslan Yürekli Richard’ın üstüne salmıştır.

Bu hareketin üstüne çıkan bir çatışmada Prens Henry vefat etmiştir ve Prens Aslan Yürekli Richard en güçlü varis olmuştur. Bu olayların üzerine Kral Henry oğlu Prens Aslan Yürekli Richard’la anlaşmaya karar vermiştir fakat bu sırada hastalık sonucunda Prens Geoffrey da vefat etmiştir. Prens Aslan Yürekli Richard Fransa Kralı 2. Philip ile ittifak yapmıştır. Prens Aslan Yürekli Richard ve Kral Philip orduları ile 1189 yılında İngiltere’ye gittiler ve Kral Henry’nin ordusuna karşı bir zafer kazandılar. Richard, Londra’ya gitmeyi planlarken, savaştan 3 gün sonra Kral Henry hayatını kaybetti.

Prens Aslan Yürekli Richard’ın Saltanatı

Prens Aslan Yürekli Richard tahta çıkarken henüz taç töreninde Yahudileri törene davet etmeyerek ve törene gelen Yahudileri kovarak açıkça Yahudileri öldürün imajı yaratmıştır. Bunun üzerine Londra halkı Yahudilerin evlerine, sinagoglarına vb. Yahudilerin sahip olduğu şeyleri yok etmeye çalışmıştır.

Okuma Önerisi: Bu konuyla ilgili olarak İngiliz Kraliyet Ailesi – Tüm Kral ve Kraliçeler başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Haçlı Seferlerinde Aslan Yürekli Richard

Kral Aslan Yürekli Richard daha 1187 yılında Haçlılara katılmıştı. Kral Aslan Yürekli Richard soylulara özel haçlı zırhı satın almıştı. Kral Aslan Yürekli Richard sefer için babasından miras kalan hazineyi harcadı, vergileri arttırdı ve bu gibi yollarla para toplayıp haçlı seferlerine hazırlandı. Kral Aslan Yürekli Richard bir yandan para toplarken bir yandan da ordu toplayıp orduyu hazırlıyordu. Kral Aslan Yürekli Richard kendisi seferdeyken devlet işlerini yönetmeleri için kendisine çok sadık olan bir grubu devletin önemli mevkilerine getirdi. Haçlı Seferlerine hazırlanma sürecinde Kral Aslan Yürekli Richard başarılı oldu. Hazırlık sürecinde kendisine her zaman destek olan Prens John onu en açık eleştiren insandı. Fakat ne olursa olsun ağabeyi Kral Aslan Yürekli Richard’a destek oldu.

Kral Aslan Yürekli Eylül 1190’da Richard ve Philip Sicilya’ya geldi. Sicilya Kralı II. William yeni öldü. Yerine kuzeni Tancred geçti, ancak tahtın gerçek sahibi, Alman Roma İmparatoru IV. Henry’nin karısı ve William’ın teyzesi Prenses Constance idi. Ayrıca Tancred, Sicilya’nın eski Kralı II. William’ın karısı olan Kral Richard’ın kız kardeşi Joan’ı hapse attı. Richard, kız kardeşinin serbest bırakılmasını ve mirasın bir kısmını almasını istedi. Kral Tancred, Jeanne’i serbest bıraktı ama mirası reddetti. Kral Richard ve Kral Philip’in haçlı kuvvetleri adada kaldı ve nüfus arasında huzursuzluğa neden oldu. Sicilyalılar, yabancı güçlerin bir an önce ülkeyi terk etmelerini istediler.

Kral Richard, 8 Haziran 1191’de Akka’ya vararak maceralı yolculuğunu sonlandırdı. Guy de Lusignan ve birçok soylu tarafından karşılandı. Richard’ın Kutsal Topraklara vardığında yaptığı ilk şey, Müslümanlarla savaşmak, hatta savaşa hazırlanmak değil, Haçlı krallıkları arasındaki çatışmaları yönetmek oldu. Richard ve Philip aralarındaki anlaşmazlıkları çözdükten sonra savaşa hazırlanmaya başlarlar. Richard ve kuvvetleri, 1189’dan beri aralıklı olarak Acre Kuşatması’na katıldı. Kral bu sırada ciddi şekilde hastalandı, ancak savaş alanını terk etmedi. Tam tersine, askerlerini desteklemek için tehlikeli pozisyonlara da koşar. Kral Richard’ın saç rengi ve bu cesareti ona Aslan Yürekli adını kazandırdı.

Akka, Birinci Haçlı Seferi sırasında Haçlıların eline geçmiş, Hattin Savaşı’ndan sonra Sultan Selahaddin Eyyubi önderliğinde Müslümanlar tarafından geri alınmıştır. Ayrıca Sultan Eyyubi, Kudüs‘ü Haçlılardan geri aldı. Bunlar Haçlı Seferlerine yol açan olaylardır. Kuşatmaya Birleşik Krallık, Fransa Krallığı, Kudüs Krallığı, Kilikya Ermenistan Krallığı ve Kutsal Roma İmparatorluğu ile Hastaneler ve Şövalyeler katıldı. 2 yıllık bir kuşatmaya (aralıklı kuşatma kaldırıldı) rağmen şehir ele geçirilemedi. Haçlılar, Kral Richard, Kral Philip ve Avusturya Dükü Leopold IV’ün kuşatmaya katılmasıyla büyük güç kazandılar. Akka şehri Temmuz 1191’de Haçlıların eline geçti. Kral Richard şehre “kurtarıcı” olarak girdi. Conrad’a Kudüs’ün kralı denir. Kral Richard ve Kral Philip, Akka kentinin kontrolünü ele geçirdiklerinde, Akka’nın Haçlılar tarafından ele geçirilmesinin ardından müttefikler tartışmaya başladılar. Leopold IV, Kutsal Roma İmparatoru’nun temsilcisi olarak şehre girdi ve ona ve imparatora onun adına şehirde vaaz vermelerini emretti ve Richard ve Philip ile neredeyse hiç karşılaşmadı.

Ayrıca Alman askerleri de Fransız ve İngiliz askerlerine karşı kışkırtıcı eylemlerde bulundu. İngiliz askerleri, Avusturya Dükü Kutsal Roma İmparatoru’nun sancağına saldırdı ve onu yaktı. Leopold, çatışmadan kaçınmak için ordusuyla şehri terk etti ve ülkesine döndü. Leopold’un ayrılmasından kısa bir süre sonra, Kral Philip’in Kral Richard ile ilişkisi tamamen koptu. Philip hastalandı ve Kıbrıs’ın yarısını Richard’dan istedi. Richard’ın reddetmesi üzerine, askerlerine, sağlığını gerekçe göstererek seferin başarılı olduğunu bildirdi ve ülkesine geri döndü, arkasında bir ordu bıraktı.10.000 kişi. Kral Richard yalnız kaldı. Richard, Selahaddin’in antlaşma uyarınca vereceği toprak karşılığında 2.700 rehine aldı. Kral Philip, rehinesini Conrad ile birlikte bıraktı.

Richard bu rehineleri aldı ve ayrıca Selahaddin’i uyardı. Selahaddin anlaşmaya sadık kalacağını söyledi. O da fidye istemeden esirlerini serbest bıraktı. Ancak Selahaddin Eyyubi’nden başka haber gelmeyince, Kral Richard paniğe kapıldı ve kaçış planları ortaya çıktıktan sonra tutsakların infazını emretti. Antlaşmaya ve savaş kurallarına aykırıydı. Esirler, Sultan Selahaddin’in görebileceği bir yerde idam edildi. Bu olay tarihe Ayyadieh katliamı olarak geçmiştir. Akka ‘de yakalandıktan sonra, Richard kıyıdan aşağı Yafa/Yafa yönünde hareket etti. Donanması da onu izledi. Selahaddin onu tam paralel olarak takip etti. Arsuf’un kuzeyinde, Selahaddin, Kral Richard’ın yürüyüşünü durdurmak için harekete geçti ve iki ordu karşı karşıya geldi.

Kral Aslan Yürekli Richard’ın Ülkesine Dönüşü

Kral Richard’ın gidişi Kralın talihsizliği eve dönerken peşini bırakmadı. Korfu Adası’nın güneyinde, filosu şiddetli bir fırtınayla karşılaştı ve gemisi Korfu Adası’na indi. Kral ve yanındakiler, şövalye kılığında bir süre adada kaldılar. Gemisi tamir edildikten sonra, Richard ve maiyeti bu kez korsanlar tarafından ele geçirildi. Gemi Aquilapia limanında vuruldu, ancak bu limandaki bir baskıydı. Kralın kendisi son anda gemiden kaçmaya çalıştı. Denizcilik kursu Richard için imkansız hale gelir. Tehlikeli bir yolculuk, Orta Avrupa ile başlar. King ve birkaç koruma Viyana’daki Roma İmparatorluğu’nun kutsal alanını geçmeye çalıştı. Ancak kralın başına gelenler Viyana’daki saraya ulaşmıştır ve Avusturya Dükü IV. Leopold, Kral Richard’dan intikam almak için her yerde onu aramaktadır. Viyana’nın güneyindeki bir kasabada, Richard ve korumaları İmparatorluk askerleri tarafından ele geçirildi. Kral Richard, Dürnstein Şatosu’nda hapsedildi.

Orada üvey kız kardeşiyle tekrar karşılaştı ve eve geri döndüğü mahkûm arkadaşıyla ilgili haberler gönderdi. Richard’ın Dük Leopold tarafından tutuklanması tüm yasalara ve geleneklere aykırıydı. Richard bir haçlı, bir haçlı komutanı ve haçlıların kralıydı. Haber Roma’da duyulduğunda, Duke Leopold ve Richard’ın tutulduğu bölgedeki tüm soylular Papa Celestine III tarafından aforoz edildi. Mart 1193’te Leopold Dükü, esirleri Kutsal Roma İmparatoru IV. Henry’ye teslim etti. İmparator, İtalya ve Sicilya’nın politikasını Kral Richard aracılığıyla değerlendirdi. Kral Tancred’in tahttan çekilmesi karşılığında Richard serbest bırakılacak. Ancak Kral Richard açıkça reddetti ve Sicilya’ya haber göndermeye çalıştı. İmparator Henry VI, Kral Richard ile tanışır ve onu sıcak bir şekilde karşılar. Buna rağmen, Richard’dan af dilemesini istedi ve diz çöktü. Öte yandan, Kral Richard reddetti ve şöyle dedi: “Ben Tanrı tarafından krallıkla ödüllendirilmiş bir soyluyum.”

Tüm bu tezahürler, kraliyet sarayının siciline ve dönemi ve dönemi tasvir eden birçok çizime yansıdı. Söylentiler Richard’ın ülkesine yayıldı ve insanların krala olan saygısı arttı. Öte yandan imparator, kelimenin kendisine verdiği kötü imajı düzeltmek için birçok hikaye uydurmuştur. Bu iki hikaye ve Kral Richard’ın tutsaklığının uzantısı olan Papa , Kutsal Roma İmparatoru Henry İmparator için tutuklanması siyasi bir fırsattan büyük bir krize dönüştü. İmparator, doğrudan Richard’ın kendisinden fidye istedi. Fidye miktarı 160.000 mark, ki bu çok büyük. Büyük Britanya hükümdarları rahiplerden ve soylulardan para alarak vergileri artırdı.

Buna ek olarak, Richard’ın kardeşi John, Fransa Kralı Philip ile İmparatora 100.000 puan teklif etti, ancak İmparator reddetti. Zaman İmparatora karşı. Kralın hapse hapse alınması birçok ülkenin buna verdiği tepkiyi arttırdı. Eninde sonunda bir anlaşmaya varıldı ve 170.000 Mark ile Kral Aslan Yürekli Richard serbest bırakıldı. Kral Aslan Yürekli Richard Normandiya’ya döndüğünde, yokluğunda, Kral Philippe’nin de desteğiyle isyan eden ancak başarısız olan kardeşi Prens Jean’i affetti. Normandiya’da ve yokluğunda birkaç kale ve kalede kendisine karşı isyanları sürdüren Fransızlara karşı bir kampanya başlattı. Yakında hepsini geri getirdi ve Kral Philip ile bir anlaşma imzaladı. Birçok piskopos ve soyluyu görevden aldı ve yerlerine yenilerini atadı.

Aslan Yürekli Richard’ın Ölümü

Son yıllarında, Normandiya’da binasına başladı. Bu yeni yapı, Normandiya’daki ana alanda olacak ve herhangi bir isyan ya da işgalle uğraşmada önemli bir rol oynar. Château de Goillard 1196-1198’den inşa edildi ve Kral Richard’ın maliyeti İngiliz iç bölgelerinin kalelerinin maliyetini harcadı. Kalenin şaheseri ve diğer Avrupa ülkelerinde inşa edilen kaleler var. Kale yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Ana yapısı 1611’de yıkılmış olsa da, kalıntıları bile askeri bir amaca hizmet ediyordu. Anlaşmazlığı burada çözdü ve adetine göre kaleyi gezmeye gitti.

25 Mart 1199’da Kral Richard kale duvarlarının etrafında yürüdü. Yüksek duvarın tepesinde, adı çeşitli kaynaklara göre (Peter, Dudo veya daha doğrusu John) değişen genç bir çocuk, bir elinde küçük bir tahta parçası, diğerinde arbalet okuyla krala küfrediyordu. Çocuğun babası ve erkek kardeşi çatışmada öldü ve doğrudan kralı lanetledi. Kral Richard çocuğa döndü ve elini uzattı. Bu arada çocuk yumuşadı ama biraz geri çekildi ve krala bir ok attı. Ok vurmadı ama kral çocuğa karşı çıkmadı ve güldü, çocuktan kendisine gelmesini istedi. Ama çocuk ikinci bir ok attı ve kralı omzunun biraz altından yaraladı.

Korumalar hemen çocuğu alıp götürdü. Kral çocuğa vurulmamasını söyledi ve oku kendisi çekti. Bunun önemsiz bir yaralanma olduğunu düşündü ve yola devam etti. Ama kralın yarasına ölümcül bir ok neden oldu. O gece kral yatağa gitti. Çocuğun kendisine getirilmesini ve hikayesini dinlemesini ister. Oğlan da dahil herkes çocuğun öldürülmesini istedi, ancak Kral Richard çocuğu affetti ve ona 110 şilin verdi. Hastalığı ilerledi ve günün doktorları bir çare bulamadı. Öte yandan annesi haberi duyar duymaz kralın yanına gitti ve sonuna kadar Richard’ın yanında kaldı.

Aslan Yürekli Richard, 6 Nisan 1199’da annesinin kollarında öldü. Annesi öldükten sonra, “Bu gün sona ererken, kral ölümlü yaşamına son verdi” dedi. Son anlarında kralın yanında olan tarihçilerden biri, “Büyük bir aslanı fakir bir karınca öldürdü” diye kaydetmiştir. Oğlanın Richard tarafından affedilmesine rağmen, kralın askerleri onun ölümünü duyunca çocuğu buldular, önce derisini yüzdüler, sonra bir okla vurdular ve onu asarak öldürdüler. Kral Richard’ın kalbi Rouen’de, mozolesi Château de Chalous’da (öldüğü yerde) ve bedeni Fontevraud Manastırı’nda gömülüdür. Kral Richard’ın Lahdi Kralın yasal çocuğu yok (gayri meşru bir oğlu var). Aslan Yürekli Richard’ın ölümünden sonra tahta Prens John geçti.

Bir Yorum

  1. İsmini çokça duyduğum aslan yürekli kral hep niçin böyle denildiğini merak etmiştim ismini akka kuşatmasında duymuştum cesur bir kral gözü kara ölümüyse bir o kadar zayıf gerçektende aslanı karınca öldürmüş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.