5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları – 1. Ünite (2023-2024)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite başlıklı bu yazımızda 5. sınıf MEB sosyal bilgiler ders kitabındaki birinci ünitenin içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının birinci ünitesi olan Toplum İçinde Ben, dört kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu dört kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiği Bilgilerin Vatandaş Olarak Zehra’ya Ne Tür Katkıları Olmuştur? Yazınız.

Sosyal bilgiler dersinde genel olarak öğrenciler ülkelerinin tarihlerini ya da çeşitli toplumsal ve bireysel hakları öğrenir. Ortaokuldaki sosyal bilgiler dersleri öğrencilere pek çok kavramla beraber durumu beraberinde öğretir. Mesela Türk tarihini öğrenirken bir yandan vatandaşların sahip olduğu haklar öğrenilir. Aynı zamanda öğretmenler öğrencilere bunları da öğretmek ile kalmaz. Bir problem karşısında nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini, Türk kültürünü, sosyal yaşamı için gerekli olan bilgileri, öğrencilerin akıl yürütme adımları ve popüler olan cumhuriyet ve demokrasi gibi kavramları öğrenciye en iyi şekilde aktarmaya çalışır. Bu bağlamda baktığımızda sosyal bilgilerin pek çok yararından bahsetmek mümkün ama bu metne bakıldığında Zehra’ya kendi haklarını doğru bir şekilde savunabildiğini göstermekte aynı zamanda hakkını aramayı bildiğine işaret etmektedir.

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerinizin Size Ne Gibi Faydaları Oldu? Örnekler Veriniz.

Sosyal bilgiler ortaokul ve ilkokul hayatı boyunca öğrenciler üzerinde etki bırakan bir derstir. Sosyal bilgileri diğer derslerden ayıran özellik ise öğrencilere yaşamdan birçok şeyi öğretebilmektir. Sosyal bilgiler eğitim hayatı boyunca pek çok dalı beraberinde bahsetmektedir. Bunların en önemlisi tarih konularının işlenmesidir. Bu alanda öğrenci pek çok kavram öğrenmektedir. Bununla beraber tarih ile ilgili yeni bilgiler kendisine katmaktadır. Aslında tarihin öğrenilmesinin en önemli sebeplerinden biri öğrencilerin kendi vatanlarının tarihlerini bilmesini sağlamaktır. Ancak yine de bunun yanında dünya tarihi hakkında da bilgiler verilmektedir. Aynı zamanda sosyal bilgiler dersi ile coğrafyaya yönelik de birçok şey öğrenilmektedir. Bunların yanında öğrencinin haklarını bilmesi ve haklarını aramasına yönelik çeşitli farkındalıklar yaratıp öğrencilerin yasaları bilmeleri sağlanmaktadır.

Gölün Kuruması İnsanları ve Diğer Canlıları Nasıl Etkilemiştir? Açıklayınız.

Göller gerek yaşam için gerek geçim kaynakları çok önemlidir. Göllerin kuruması pek çok soruna yol açar.
1) Canlılar su ihtiyaçlarını karşılayamaz ve böyle olunca susuzluktan ölürler.
2) Bitkiler su ile besinlerini karşılayamadığı için sorunlar oluşabilir.
3) Gölde yaşayan canlılar için büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Göl kurursa balık ve diğer göl canlıları ölebilirler.
4) Göller kuruyunca su kaynakları eksilir ve kuyu kazma olayı oluşamaz.
5) İnsanlar serinlemek için gölleri aracı olarak kullanamaz.

Köylünün Yerinde Olsaydınız Doğal Çevreyi Korumak İçin Nasıl Bir Çözüm Bulurdunuz? Açıklayınız.

Suyu biraz daha tasarruflu kullanırdım. Böylelikle gölün kuruması ya da azalma durumunu biraz da olsa önleyebilirim.

Bulduğunuz Çözümün Ne Gibi Sonuçları Olabileceğini Tahmin Ediniz.

Tamamen belki gölün kuruması engellenemese de su miktarının azalmasını önleyecek bir etki yaratacaktır.

Aşağıdaki Resimlerde Yukarıda Anlatılan Değişimlerden Hangilerini Görüyorsunuz? Siz de Meydana Gelen Değişimlerden Birini Aşağıdaki Alana Çiziniz.

Yukarıda anlatılan metni okuduğumda şu anda bile görebildiğim değişimler var. Eskiyle şu anı karşılaştığımda birçok değişim görüyorum. Metinden yola çıkarak söyleyebileceğim değişimler öncelikle üniversiteler. Bana göre en büyük değişimlerden biri üniversiteler. Daha sonrasında tramvayların gelmesidir. Ulaşımdaki değişimler insan hayatı için önemli bir noktadır. Büyük denilebilecek bir kütüphane değişimlerden biridir. Caddelerin kalabalıklaşması ve bu doğrultuda yemek yeme mekanlarının artması da değişimlerden biridir. Caddelerin kalabalıklaşması ve yemek yeme yerlerinin artması bana göre biraz da kültürel unsurlarla alakalı. Aynı zamanda üniversitelerle beraber büyük bir kütüphanenin açılması eğitimin gelişmesi ve dönüşmesiyle de ilişkilendirilebiliriz. Aynı zamanda tramvayla beraber ulaşımda da değişiklikler olmuştur. Hatta günümüzde bu dönüşümler daha da gelişerek değişmiştir. Ancak bunlar metinde yazılan ve gördüğüm değişiklikler olarak nitelendirilebiliriz.

Topluluğun Kuruluş Sebepleri Neler?

Aslında topluluk kurulmadan önce pek çok sıkıntı ve sorun ile karşılaşılmış ve bu sorunlara bir çözüm getirmek en doğru karar olarak görülmüş. Bu nedenle topluluğun kuruluş sebebi genel hatlarıyla kadınların dertlerini anlayıp sıkıntılarını bilip bunları çözmeye çalışmaktır.

Topluluğun Üyeleri Kimlerdir?

Genel olarak Arslanköy kadınlarının olduğu söylenebilir.

Topluluğun Kurulmasının Sonuçları Neler?

Küçük de olsa birçok alanda olumlu etkisi olmakla birlikte en çok olumlu etkinin sanata karşı olduğu söylenebilir.

Arslanköy’deki Yaşam Nasıl Etkilenmiş Olabilir?

Topluluk amacına uyup bu noktada pek çok çalışma yapmıştır ve sonucunda ise kadınlar pek çok problemine çözüm bulabilmiştir.

Yaşadığınız Yerde Fark Ettiğiniz Bir Gelişmeyi Yazınız.

Genel olarak kadınlar için pek çok yenilik getirildi dikiş kurslarından sanat kurslarına ve özellikle lise gibi öğretimini bitirmemiş ve okuma yazma bilmeyen kadınlara okullar açıldı ve eğitim görmeye başladılar.

Bundan Kim Etkilendi?

Amacı doğrultusunda kadınlar

Bu Durum Sizin Yaşamınızda Hangi Değişimlere Sebep Oldu?

Günümüzde kadınlar daha özgür bir şekilde eğitim görebilmekte ve yaşamını sürdürebilmektedir.

Küçük Çivinin Görevi Nedir?

Küçük çivinin edindiği görev orada bulunan tahtaları birbirine bağlayarak tahtaları bir arada tutabilmektir.

Küçük Çivi Sorumluluğunu Yerine Getirmezse Ne Gibi Sonuçlar Ortaya Çıkar?

Aslında çivinin küçük olmasına bakılmayıp işlevine bakıldığında görevinin çok önemli bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Yani ters orantılı olarak çivi küçük olsa da görevi çok önemli bir yerdedir. Bu doğrultuda bu küçük çivinin görevini yerine getirmemesi demek sonuçlarının çok fazla kötü olabileceği ihtimalini büyük olasılıkla göstermektedir. Küçük çivinin gemi üzerindeki büyük sorumluğu ön plandadır. Eğer küçük çivi görevini yerine getirmezse bu görevde boşluklar olur ve sonuç olarak gemideki diğer tahtalar birbirinden ayrılabilir. Bunun üzerine gemide bulunan çelik levhalarda yerlerinden ayrılıp düşebilir.

Bu Çivinin Yerinde Siz Olsaydınız Olayın Sonunda Nasıl Hissederdiniz?

Çivinin yerinde ben olsaydım çok büyük bir sorumluluğumun ve görevimin olduğunu bilerek hareket ederdim. Bu doğrultuda yapacağım işi yani görevimi büyük bir ciddiyetle ve titizlikle yapardım. Böylelikle bu görevi kesinlikle mükemmel bir biçimde yerine getirmeliymişim gibi düşünür ve hissederdim.

Cihan Aşağıdaki Gruplarda Yer Almaktadır. Bu Gruplarda Hangi Rolleri Üstlenmiştir? Eşleştiriniz. Siz de Üyesi Olduğunuz Bir Grubu ve Oradaki Rolünüzü Yazınız.

AİLE = ÇOCUK

FUTBOL TAKIMI = KALECİ

FOTOĞRAFÇILIK = ÜYE

SINIF = ÖĞRENCİ

Aşağıdaki Afiş ve Broşürü İnceleyiniz. Broşür ve Afişte Ne Anlatılmak İstendiğini Aşağıya Yazınız.

Çocuk hakları çoğu kez es geçilen ve ciddiye alınmayan bir konu. Bunun pek çok sebebi var bunlardan biri çocuklara haklarının doğru bir şekilde öğretilmemesi ya da böyle bir eğitimin çocuklara verilmemesi. Bunun sonucunda da çocukların haklarını yanlış bilmesi ya da hiç bilmemesi. Bu noktada bu afiş devreye girmektedir. Afişe bakıldığında çocuk hakları içerikli bir afiş olduğu söylenebilir. Tam da bahsettiğim konu doğrultusunda bir afiş. Ancak bunun dışında çocuk hakları ile ilgili başlanmış çalışmaların tarihlerini ve bu başlatılmış hakların neler olduğunu da afiş aracılığı ile aktarılmıştır. Aynı zamanda broşüre bakıldığında çocukların dikkatinin çekilmek istendiği de gayet açıktır. Kısacası afiş çocuk haklarına dikkat çekmek istemiştir.

Aşağıda Verilenlerden Hangileri Hak, Hangileri Sorumluluktur? İşaretleyiniz.

Düşüncelerimi söylemek = HAK
Okul kurallarına uymak = SORUMLULUK
Evde odamı temiz ve düzenli tutmak = SORUMLULUK
Yeterli ve sağlıklı beslenmek = HAK
Çöpleri çöp kutusuna atmak = SORUMLULUK

Ailenizdeki Rolünüze Göre (Abla, Ağabey, Kardeş, Çocuk Gibi) Haklarınızı ve Sorumluluklarınızı Yazınız.

Ailede küçük kardeşim, kız çocuğuyum. Aile içerisindeki haklarımı söyleyecek olursam evde kalabilme yani barınabilme, beslenme yani yemek yiyebilme, uyuyabilmek, sağlık ile ilgili durumlar ve eğitim ile ilgili durumlar doğrultusunda birçok hakkım var. Aile içerisindeki sorumluluğum ise evi özellikle odamı temiz tutmak, anneme, babama ve abime karşı saygılı olmak, kahvaltı hazırlanırken anneme yardım etmek, sofra toparlanırken sofranın toparlanmasına yardım etmek, derslerime iyi çalışmak, her konuda aileme yardım etmek, küçük kardeş olarak ara sıra lazım olan bir şeyi alışverişe çıkarak marketten almak, kitaplığımı düzenli tutmak ve kıyafetlerimi katlayıp dolaba yerleştirmek, tuvalet temizliğine dikkat etmek ve arada mutfakta anneme yardım etmek gibi sorumluluklarım var.

Sena Hangi Gruplarda Yer Almaktadır? İşaretleyiniz.

Sena akraba, aile, fabrika işçileri ve okul gruplarında yer almaktadır.

Sena Yer Aldığı Gruplarda Hangi Rolleri Üstlenmiştir?

Sena’nın yer aldığı kulüplere bağlı olarak aldığı birçok sorumluluk ve rol üstlenmiştir. Bulunduğu gruplara bakıldığında aile içerisinde kız ve abla, akraba grubu içerisinde torun ve son olarak okul grubu içerisinde ise başkan rolünü ve görevini üstlenmiştir.

Sena Hangi Haklarını Kullanmıştır?

Bulunduğu gruplara ve üstlendiği rollere baktığımızda açığa çıkan pek çok durum vardır. Sena’nın kullandığı haklarına baktığımız zaman aslında temel haklarını kullandığını söyleyebiliriz. Bu temel haklar eğitim hakkından başlıyor ve sonrasında en önemli temel haklarından biri ulan barınmaya kadar gidebiliyor.

Sena Bulunduğu Grupların Hangilerinde Sorumluluklarını Yerine Getirmiştir?

Bu gruplar içerisindeki sorumlulukları karşılaştırıldığında sınıf içerisindeki sorumluluklarını yerine getirdiğini görebilmekteyiz.

Sena Haklarını Kullanmış Ama Bazı Sorumluluklarını Yerine Getirmemiştir. Bunlar Nelerdir? İşaretleyiniz.

Sena odasını düzenlemek ve okula geç kalmamak ile ilgili sorumluluğunu yerine getirmemiştir.

Aşağıdaki Fotoğrafları İnceleyiniz. Fotoğrafların Haklarınızdan Hangisiyle İlişkili Olduğunu Yazınız.

Fotoğrafa bakıldığında burada bahsedilen şeyin temel haklardan bazıları olduğu görülebilmektedir. Bu temel haklar fotoğrafta belirtildiklerine göre sağlık, uyumak yani uyku ve önemli temel ihtiyaçlardan biri olan beslenme olarak yer almaktadır.

Siz Çocuk Meclisi Üyesi Olsaydınız Neler Yapmak İsterdiniz?

Ben çocuk meclisinde olsaydım henüz kendi haklarını öğrenememiş ya da yanlış öğrenmiş olan çocuklara yardım edebileceğim uygulamalar getirmek isterdim. Onlara yönelik çalışmalar yapılması için kamuoyu oluştururdum. Bunun nedeni bir çocuğun haklarını bilmesi önemli bir değer olarak karşımıza çıkması ve bu doğrultuda çocukların kendi haklarını bilmesi gerektiğidir.

Hangi Haklarınızı Özgürce Kullanabiliyorsunuz?

Genel olarak tüm temel haklarımı kullanabiliyorum. Şu an hayatımda en çok kullandığım hakkım ise eğitim, beslenme, barınma ve sağlık olarak hayatımda yer edinmiş durumda.

Sizce Başka Ülkelerdeki Çocuklar da Bu Haklarını Kullanabiliyorlar mı? Örnekler Veriniz.

Her ülkede maalesef durum böyle değil. Çocuklar haklarını bilmediği için ve toplum buna izin vermediği için haklarını kullanamayan çocuklar da var. Özellikle Afrika’da çocuklar çoğunlukta olarak haklarını düzgünce kullanamıyorlar.

Aşağıdaki Cümleleri Okuyunuz. Zeynep’in Hangi Haklarını Kullandığını Yazınız.

Zeynep eğitim, seçme ve seçilme, oyun oynayabilme ve en önemlisi sağlık hakkını kullanmıştır.

UNICEF’in Verdiği Bilgilere Göre Çocuklar Hangi Haklarından Yararlanamamışlardır? Bunların Nedenleri Nelerdir?

UNICEF’in açıkladığı durumlara göre çocuklar bulundukları bölgelerde öncelikli olarak sağlık haklarını, daha sonrasında eğitim haklarını ve daha sonrasında ise güvende bulunmaları için güvenlik haklarını ve beslenme haklarını yeterince kullanamadıklarını görmekteyiz.

Siz Olsaydınız Bu Durumlar Karşısında Hangi Çözümleri Üretirdiniz?

Öncelikli olarak bu durumun farkındalığının oluşmasını sağlardım. Bu doğrultuda birçok kampanya yürütülebilir. Mitingler yapılabilir ve belirli günler toplanılıp bu doğrultuda konuşulabilir. Reklam yapılabilir ve televizyon programlarının planlarına bu konu eklenebilir. Bunun üzerine çocuk hakları ile ilgili olan tüm vakıf ve kuruluşlara para desteği sağlayıp bağış yaparım ve onlara destek veririm. Bunun üzerine buralara destek verilmesi için sosyal medyadan teşvik edici içerikler yayımlarım. Sık sık o bölgedeki çocuklara gidip haklarını öğrenmelerini sağlayacak eğitimler hazırlar oranın hükümeti ile toplantılar yapardım.

Ülkemizdeki ve Dünyadaki Çocukların “Çocuk Hakları”ndan Nasıl Yararlandığını Gösteren Örneklerin Yer Aldığı Bir Pano Hazırlayınız.

Çocuk Hakları Panosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.