Üniversite Tarih

Tarih Bölümünde Yüksek Lisans Yapmak – Başvuru Şartları

Tarih Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Tarih Tezli Yüksek Lisans Programına göre daha çok tercih edilmektedir. Çünkü Tarih Tezli Lisans Programları daha detaylı ve zordur. Aynı zamanda da uzun süren bir iş olduğundan Tarih Tezsiz Lisans Programlarına göre daha az tercih edilmektedir. Bu yazımızda Tarih Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını inceledik. Hangisi neye göre ve ne oranla tercih edilmektedir? Tüm ayrıntılarıyla tarih bölümü tezli ve tezsiz yüksek lisans programları bu yazımızda.

Yüksek Lisans (Master) Nedir?

Yüksek Lisans diğer bir adı ile Master, Lisans eğitiminin tamamlanması ardından devam edilen eğitime verilen addır. Yüksek Lisans yapabilmek için her alanda olduğu gibi tarih alanında da kişinin öncelikle dört yıllık bir lisans programından mezun olması gerekiyor. 2 çeşit yüksek lisans bulunuyor: Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans. Yüksek lisans programları için adaylar lisans not ortalaması, ALES puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı kriterlerine göre değerlendiriliyor ve buna göre üniversiteler tarafından kabul ediliyor. Fakat tezsiz programı tercih eden adaylarda ALES koşulu aranmıyor. Bilimsel araştırmalar içeren tezli yüksek lisans programını genel olarak akademisyen olmayı hedefleyen kişiler tercih ediyor. Tezsiz yüksek lisansı ise genellikle iş hayatında yükselmeyi hedefleyen insanlar tercih ediyor.

Yüksek Lisans Nasıl Yapılır?

Yüksek lisans yapabilmek için ALES puanının önemli olduğunu söylemiştik. Fakat nasıl bir puan yeterli oluyor? Yüksek Lisans yapabilmek için ALES sınavından en az elli beş puan almak aynı zamanda da yabancı dil yeterliliğine sahip olmak gerekiyor. Ayrıca başvurulan üniversite kendine has yaptığı mülakatı da değerlendirmeye alabiliyor. Tezsiz yüksek lisansta ise sadece lisans ortalamasıyla isteyen kişiler başvuru yapabilir. Tezli eğitim ne kadar sürüyor diye sorarsanız 4 yarıyıl yani 2 yıl sürüyor. Bu sürecin 1 yılı ders görerek, 1 yılı da tez hazırlayarak geçiyor. Herhangi birinde başarısız olanlara 2 yarıyıl daha ek süre veriliyor. Buna rağmen halen daha başarısız olan kişilerim üniversite ile ilişiği kesiliyor.

Başvurular üniversitelerin kendi sitesinden genel olarak güz ve bahar dönemi olmak üzere iki kez ilan ediliyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar üniversitelere bireysel ya da internet yoluyla kolayca başvuru yapabiliyor. Adaylardan en yüksek ön değerlendirme puanına sahip olan kişiler mülakata çağırılıyor. Ardından değerlendirme puanına mülakat puanı da eklenerek başarı puanı oluşturuluyor. En yüksek başarı puanına sahip olanlar asil listeye alınarak ilan edilirken bir de her ihtimale karşı yedek liste oluşturuluyor. Devlet üniversitelerinde tezli yüksek lisans programları genelde ücretsiz olurken tezsiz programların ücretleri ise 6 bin ile 25 bin arasında değişiyor. Devlet üniversitesi olmayan diğer özel ya da vakıf üniversitelerinde ise fiyat artıyor.

Yüksek Lisans Zor Mu?

Yüksek lisansın ne olup olmadığından bahsettik fakat asıl fikirleri önemli olan öğrencilerin yüksek lisans programları hakkında ne düşündüğünden bahsetmedik. Bazı öğrencilere göre yüksek lisans haftanın iki günü derslere girilen kalan beş günü ödev ve proje yaparak geçen bir süreç iken, bazı öğrencilere göre üniversitede bile bu denli çalışmadıkları zorlu bir süreçtir. Kimilerine göre ise ekonomik kriz sebebi ile iş bulamayan üniversite mezunu bireylerin zaman kaybı yaşamamak için kayıt olduğu ve bu nedenden ötürü de son zamanlarda alışılmışın dışında fazlası ile kalabalık olan eğitim programlarıdır. Yüksek lisans programları öğrencilerin gözünde çok çeşitli bir anlayış alanına sahiptir fakat kısaca bu programlar öğrenciler için zor, sıkıcı, anlamsız ve yorucu kelimelerini çağrıştırmaktadır. Bu yüzden ille de yüksek lisans yapmak isteyen kişiler tezli ve tezsiz seçeneklerinden kendi fikirlerince en kolayına yönelmektedir.

Tarih Bölümü Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans programının hedefi, daha çok öğrencinin bilimsel araştırma yapabilme ve bilgilere erişebilme, bilgiyi değerlendirebilme ve yorumlayabilme yeteneklerini kazanmasını sağlamaktır. Kısaca Tezli Yüksek Lisansı özetlemek gerekirse, bu eğitim akademisyen olma yolunda atılmış ilk adımdır diyebiliriz. Eğer ki öğrencinin bilim insanı olmak, bilimsel araştırmalar yapmak ya da akademisyen olmak gibi bir düşüncesi yok ise yüksek lisans eğitimini tezli yapmayı tercih etmemektedir. Bunun yerine tezsiz yüksek lisans tercih etmektedir.

Tarih Tezli Yüksek Lisans Kaç Yıl?

Tezli yüksek lisans programının uzunluğu 2 senedir. 1 yılı dersler, 1 yılı ise tez hazırlama senesi olmak üzere 2 seneden oluşmaktadır. Eğer ki Tarih dalında yapacağınız yüksek lisans programına başka bir alandan geliyor iseniz bu iki seneye ek olarak 1 yıl da bilimsel hazırlık senesi adı verilen seneyi okumanız gerekebilmektedir. Bu tarz durumlarda eğitim süresi 3 yılı bulabilmektedir. Eğer teziniz beğenilmezse ya da teziniz hakkında bir sorun çıkarsa (geç gönderme vb.) bu süreç daha da uzun bir sürece sarkma gösterebilmektedir.

Tezli yüksek lisans programlarında devamlılığın büyük bir yeri vardır. Hatta büyük bir ölçüde devam zorunluluğu mevcuttur. Öğretim üyeleri öğrencilerin gerçekten önemli veya ciddi bir mazeretleri olmadığı sürece programa katılımlarını isterler. Devamlılık konusundaki sıkıntılar süreci de etkilemektedir.

Tarih Tezli Yüksek Lisans Şartları Nelerdir?

Bu programın başvurma koşullarına gelecek olursak, yüksek lisans programlarına genellikle güz ve bahar yarı yıllarının başlarında yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak öğrenciler kabul edilir. Lakin üniversitenin kendine ait bir yabancı dil sınavı olmaması gibi durumlarda üniversiteler YDS, TOEFL, IELTS ve benzeri sınav sonuçlarını da kabul edebilir. Öncelikli olarak sizin yapmanız gereken şey başvuru yapmak istediğiniz üniversite ya da üniversitelerin başvuru tarihlerini öğrenmektir. Daha sonrası için hazırlıklı olup gereken belgeleri ilgili üniversitelere götürüp teslim etmektir. Bu süreçten sonra bazı üniversiteler sizi mülakata çağırabilirler ya da mülakat öncesinde bilim sınavı adlı bir sınava girmeniz istenebilir. Buna öncesinden hazırlıklı olmanız işleri sizin açınızdan daha da kolaylaştıracaktır. Fakat başvuru için gerekli olan koşullar üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilmektedir.

Tarih Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisansın hedefi tezsiz yüksek lisansın aksine öğrenciye mesleki konuda bilgi kazanımı sağlamak ve sahip olduğu bilgiyi gerçek hayatta, uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programını tercih eden bireyler genellikle daha önce iş dünyasının içinde bulunmuş insanlar olacağı için dersler çoğu zaman ikinci öğretim olarak uygulanır.

Tarih Tezsiz Yüksek Lisans Kaç Yıl?

Bu programda krediler çok önemlidir. Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden az olmamak şartı ile en az 10 tane ders ile birlikte bitirme projesi dersinden oluşmaktadır. Fakat bu bitirme projesi dersi kredisizdir. Projeler başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Lakin öğrenci, bu projenin alındığı yarıyılda projesinin kaydını yaptırmak ve alındığı yarıyılın sonunda yazılı bir rapor teslim etmek zorundadır. Ayrıca tezsiz yüksek lisans programının sonunda öğrenciye yeterlilik sınavı da uygulanabilir. Öğrencilerin, bu öğrenim süreci esnasında alınmamış olması şartı ile alacağı derslerin en fazla 3 tanesi lisans dersleri içinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programları 1 ya da 1,5 yıl sürmektedir. Bu program en geç altı yarıyılda tamamlanabilmektedir. Fakat ilgili üst makam üyeleri ya da yönetmelikler uyarınca başarısız olan veya olmaya devam eden öğrencilerin yükseköğretim kurulu ile bağlantısı program bitmeden ya da bittikten sonra bile kesilebilir. Diğer bir yandan dönem projesini ve kredili derslerini başarıyla tamamlayan bireye Yüksek Lisans Diploması takdim edilir. Bu diplomanın üzerinde programın tezli ya da tezsiz olduğu yazmaz. Yani, bazı üniversitelerde değişiklik gösterse de, tezli ve tezsiz programların her ikisinin de diploması aynıdır.

Tarih Tezsiz Yüksek Lisans Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin genel olarak tezli ve tezsiz yüksek lisansa başvuru zamanları birbirlerinden farklı tarihlerde gerçekleşmektedir. Örneğin bazı üniversitelerde biri Mayıs-Haziran aylarında iken biri Ağustos-Eylül aylarında yapılabiliyor. Tezsiz yüksek lisans başvurularının, ana hataları ile baktığımızda, ALES dışında tezli yüksek lisans başvurularından bir farkı yoktur. Günümüzde tezsiz programlar için ALES şartı ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca bu programda çoğunlukla yabancı dil yeterliliği istenmez. Bunun en büyük sebebi tez çalışması sırasında bilimsel araştırmaların yabancı kaynaklardan yararlanılarak yapılabilmesi gerekliliğidir. Yani bir bireyin tez araştırması yapabilmek için yabancı dil bilmesi şart olduğu için tezli programlarda bir zorunluluk gibidir. Başvuru şartlarına gelecek olursak, eğer yüksek lisans başvurusu yapmak isteniyorsa lisans diploması olması şarttır. Bazı üniversitelerin gerek duyduğu belgeler birbirlerinden farklılık gösterebilmektedir.

Tarih Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Karşılaştırılması

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarının kendi içlerinde değerlendirilmesi gereken zorlukları ya da sıkıntıları olsa da söz konusu öğrencilerin fikri olduğunda ortaya birçok değerlendirme ve fikir çıkmaktadır. Her iki program sürecini de bitirmiş öğrenciler, tezli yüksek lisans programının tezsiz programdan kat be kat zor olduğunu söylemektedir. Akademik kariyer yapmak hedeflenilmiyor ise tezli programın bu zorluğa katlanmak için gereksiz olduğunu da eklemektedirler. Ayrıca tezsiz programda ne kadar bitirme projesidir, ödevlerdir sınavlardır olursa olsun tez yazma sürecinden daha az teferruatlı olduğunu savunmaktadırlar. Aynı zamanda tez yazdıktan sonra da YÖK’ten onay alma gibi zor bir kriter olduğu için bu program daha çok sabır isteyen bir iştir. Her ne kadar tezsiz yüksek lisansta hocaların öğrencilere karşı daha rahat davranacağı düşünülse de aslında vize sonuçları açıklanınca öğrenciler kendini üniversitedekinden bile daha çok çalışırken bulmaktadır.

Daha öncesinde de belirttiğimiz gibi bir öğrenci mezun olduktan sonra yüksek lisansını tezli mi tezsiz mi yaptığı sorulmadığından dolayı bu tamamen öğrencinin seçime kalmış bir tercih meselesidir. Tezsiz yapıldığında kişisel gelişim sebebi ile yapılmış bir uygulamaya dönüşürken, tezli tercih edildiğinde öğrencinin istediği zaman kullanabileceği üzerinde adı yazılı bilimsel bir çalışması mevcut olacaktır. Fakat şöyle bir sorun da mevcuttur, tezsiz yüksek lisans ile doktoraya devam edilemediği için ileride doktora yapmak isterseniz bu konuda size sorun çıkarabilir. Günümüzde akademisyen olmayan insanlardan bile yüksek lisans yapmış olması beklendiği ve kişiden beklenen kriterler de arttığı için doktora kıymete binmiş önemli bir faktördür. Bu sebeple tezli yüksek lisansı tercih eden insanların sayısı da bir hayli çoktur. Daha fazla uğraşmamak uğruna tezsiz lisansı seçmek de üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Kendini daha da geliştirmek isteyen üniversite mezunları için tezli yüksek lisans daha doğru bir tercih olacaktır.

Kariyer Açısından Yüksek Lisans Tezli Mi Tezsiz Mi Olmalı?

Buna kıyasla tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş birçok öğrenci de bu süreçte verilen bitirme projelerinde en az tez sürecindeki kadar zorlu araştırma ve inceleme sürecinin olduğunu savunmaktadır. Bu öğrencilerin bakış açısı ile ise tezsiz yüksek lisans genellikle hali hazırda çalışan ve çalıştığı tarih ile ilgili bölümde işine yarayabilecek bilgiler öğrenmek ve gelecekte daha güzel pozisyonlarda yer almak, bunu da bir diploma ile taçlandırarak yapmak isteyen kişiler tarafından tercih edilir. Tezli yüksek lisans ise akademik kariyer yapmak aynı zamanda da öğrenci iken profesyonel hayata hazır olmak ve herhangi bir ikinci uzmanlık alanı edinmek isteyen kişiler tarafından tercih edilir. Fakat bu öğrenciler de tezli programın daha zorlu ve tezsiz yüksek lisansa göre daha geçerli olduğunu kabul etmektedir. Bundan farklı olarak bazı öğrenciler ise tezli yüksek lisansın daha kolay olduğunu çünkü daha az ders alındığını, tezsiz yüksek lisansta proje olduğu için çoğu zaman bir tez yazımından farksız olmadığını hatta daha zor olduğunu söylemektedir.

Fiyat bakımından değerlendirmemiz gerekir ise tezli programlar çoğunlukla ücretsiz olmakta, tezsiz programlar ise çoğunlukla 3600 türk lirasından başlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında maddi açıdan zor durumda olan öğrenciler için tezli yüksek lisans daha cazip bir tercih olabilir. Bazı öğrencilere göre de tezsiz yüksek lisansta her ne kadar dersler daha öğretici olsa da, tezli yüksek lisanstaki tez yazım süreci tek başına öğrenci için bir aydınlanma, ufkunun genişlemesi sürecidir. Süre bakımından düşünüldüğünde ise tezsiz yüksek lisans daha avantajlıdır. Çünkü tezli yüksek lisans programı öğrencinin tez verememesinden kaynaklı gittikçe uzayan bir süreç haline gelebilir. Bu da öğrencinin gitgide sene kaybı yaşamasına hem de tarihten soğumasına yol açabilir.

Tarih Bölümünde Yüksek Lisans Nasıl Yapılır?

Sonuç olarak yüksek lisans denilen süreç kişinin yapabilmek uğruna birçok şey feda etmesi gereken, öğrenci gözünden bakıldığında zorlu bir süreçtir. Tezsiz yüksek lisans her ne kadar tez yazma yükü olmadığı için tezli yüksek lisanstan daha kolay olarak görülüp öğrenciler tarafından daha çok tercih edilse de içinde barındırdığı bitirme projeleri ve ödevlerin yükü ile bir o kadar zor görülmektedir. Aynı zamanda tezsiz yüksek lisans programındaki kredi sistemi de kişiyi zorlayabilmektedir. Bir başka açıdan bakıldığında da fiyat bakımından tezsiz yüksek lisans çok daha pahalıdır. Tezli yüksek lisans programlarının çoğu öğrenciye ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. Bunlara artı olarak tezsiz yüksek lisans yapan kişi ilerde doktora yapmak isterse bazı istisnalar haricinde bu hakka sahip olamayacaktır. Doktora yapmayı gerçekten istiyorsa bu durum kişinin bir kez daha yüksek lisans yapmasına ve bu sefer tezli programı bitirmesine sebep olacaktır.

Ayrıca çoğu öğrencinin dediği gibi tezli yüksek lisans kişinin ufkunu daha da geliştiren bir süreçtir. Kendine yüksek lisans süresince gerçekten bir şeyler katmak isteyen insanlar tarafından tercih edilmelidir. Eğer bireyin böyle bir düşüncesi ya da endişesi yoksa tezsiz programı rahatlıkla seçebilir. Uzun lafın kısası buraya kadar anlatıldığı üzere, tezli yüksek lisansın da tezsiz yüksek lisansın da kendi içinde sahip olduğu artı ve eksi özellikleri mevcuttur. Bu sebeple “Bu daha kolay bunu seçmeliyim.” gibi yorumlara pek açık değildir. Her iki program da kişinin kendisi tarafından değerlendirilmeli, tüm yönleriyle düşünülmeli ve sonrasında kişinin tercihlerine göre karar verilmelidir. Sonuçta ne kendini geliştirmek ne de bir iş yapmak istemeyen kişiye her şey zor gelirken, bir şeyler başarmak ve kendini geliştirmek isteyen kişiye her şey üstesinden kalkılabilecek düzeydedir.

Not: Bu konuyla ilgili olarak En İyi Tarih Bölümü Hangisi? Tarih Bölümü Olan Üniversiteler başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

3 Yorum

  1. Öncelikle “Tarih Bölümünde Yüksek Lisans Yapmak – Başvuru Şartları-Tarih Bölümünde Yüksek Lisans Nasıl Yapılır? adlı bu yazıyı çok beğendiğimi söylemem gerek, gerçekten çok bilgilendirici ve yaryarlı bir yazı olmuş. Yüksek lisans hayatımda ben de tarih bölümünde okumak istiyordum. Bu yazı sayesinde bu konu hakkında bir sürü bilgi edindim ve artık seçimlerimi daha dikattli yapacağım. -b

  2. Tarih bölümünden mezun olup yurt dışında yüksek lisansını yapmak isteyen öğrenciler için şartlar nelerdir?

  3. Türkiye’deki en iyi tarih eğitimi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde verilir.Daha sonra Mimar Sinan Güzel Üniversitesi gelir.Boğaziçi filan bunlarla aşık atamaz,geriden sıralamaya girebilir.Mimar Sinandaki tarih eğitimi, çok çok zorlar.Özellikle ortaçağ derslerinin başladığı 2.sınıf bayağı ağırdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.