Tarihin Belgeleri, Belgelerin Tarihi!

 

Tarih Derslerinizi Birinci Elden Belgelerle Zenginleştirin!

 

Tarih derslerine kaynak oluşturabilecek birinci elden belgelerin yayınlandığı sayfamızda söz konusu belgelerin tarih dersinde nasıl kullanılabileceği üzerine açıklamalar da yer almaktadır.

Bizimle iletişime geçmek ve belge göndermek için bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Birinci Elden Tarihi Belgeler

  20 Nisan 2021

  Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi Nedir? Tüm Maddeleri

  16 Mart 2021

  Paris Antlaşması Nedir? Maddeleri, Sonuçları ve Önemi

  25 Nisan 2020

  1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması Maddeleri, Önemi ve Özellikleri

  23 Nisan 2020

  Tekâlif-i Milliye Nedir? Milli Yükümlülükler Kanunu

  11 Mart 2020

  Amasya Genelgesi Nedir? Maddeleri, Önemi ve Sonuçları

  2 Ekim 2020

  Sevr Antlaşması Nedir? Tüm Maddeleri ve Önemi

  29 Kasım 2019

  Magna Carta Nedir? Sonuçları ve Tarihi Önemi

  29 Kasım 2019

  Islahat Fermanı Nedir? Islahat Fermanı Maddeleri (Tam Metin)

  29 Kasım 2019

  Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı Maddeleri (Tam Metin)

  13 Aralık 2020

  Sadabat Paktı Nedir? Sadabat Paktı Amacı ve Önemi

  29 Kasım 2019

  1926 Ankara Antlaşması Maddeleri ve Önemi

  29 Kasım 2019

  İnandık Vazosu Nedir? Hititlerde Kutsal Evlenme Töreni

  31 Mart 2020

  Erzurum Kongresi’nin Önemi Nedir? Erzurum Kongresi Kararları

  29 Kasım 2019

  Soyadı Kanunu Neden ve Ne Zaman Çıkarıldı?

  21 Ocak 2020

  Misak-ı Milli Nedir? Misak-ı Milli Kararları, Sınırları ve Önemi

  29 Kasım 2019

  Türk Medeni Kanunu ve Kadınlara Verilen Haklar