Tarihi Araştırıyoruz!

Tarih Üzerine Yazılmış Araştırmalar, İncelemeler ve Makaleler Yazıyoruz!

Tarih Araştırmaları kategorisinde, Türk Tarihi, İslam Tarihi, Türkiye Tarihi, Osmanlı Tarihi, Cumhuriyet Tarihi, Dünya Tarihi ve Avrupa Tarihi üzerine yazılmış araştırmalar, incelemeler ve makaleler bulunmaktadır.

Tarih Araştırmaları kategorisindeki tüm içerikler; öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılar tarafından Ders: Tarih’e gönderilen yazılardan oluşmaktadır.

Ders: Tarih’e gönderilen ve Tarih Araştırmaları kategorisinde yer alan bu yazılar Editörlerimiz tarafından denetlenerek yayına açılmaktadır. Ancak yazıların içeriğinde herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız bilgi@derstarih.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Araştırma Yazınızı Gönderin!

Tarih konuları üzerinde yazdığınız araştırmaları, incelemeleri ve makaleleri yayınlanması için Ders: Tarih’e göndermek için aşağıdaki formu veya bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Tüm Tarih Araştırmaları

Saksafon Nedir? Saksafon Tarihi

Saksafon, koni ve S biçimindeki pirinçten üretilen ve ağız bölümündeki kamışla ses çıkaran üflemeli bir çalgıdır. 1840’larda Adolphe Sax tasarlanmıştır.

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Hakkında Bilgi

İlk Türk Beylikleri, 1071’deki Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu’da kurulan devletlerdir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulmuştur.

3’te 3 Tarih 60. Bölüm Soruları ve Cevapları (Yeni Sezon)

3'te 3 Tarih 60. bölüm soruları ve cevapları bu yazımızda! 20 Mayıs 2020'de yayınlanan 60. bölüm tüm soru ve cevapları vardır.

3’te 3 Tarih 59. Bölüm Soruları ve Cevapları (Yeni Sezon)

3'te 3 Tarih 59. bölüm soruları ve cevapları bu yazımızda! 13 Mayıs 2020'de yayınlanan 58. bölüm tüm soru ve cevapları vardır.

İkinci İnönü Savaşı Nedir? Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

İkinci İnönü Savaşı, 23 Mart- 1 Nisan 1921 tarihlerinde TBMM ile Yunanistan arasında Eskişehir'deki İnönü'de yaşanmıştır. Savaşı, Türk ordusu kazanmıştır.

Birinci İnönü Savaşı Nedir? Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

Birinci İnönü Savaşı, 6-11 Ocak 1921 tarihlerinde TBMM ile Yunanistan arasında Eskişehir'deki İnönü'de yaşanmıştır. Sonuçta Yunan ordusu durdurulmuştur.

TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler Nelerdir?

Bu yazımızda TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler nelerdir? sorusunu yanıtladık. TBMM tüm bu isyanları 1920 yılı sonlarında bastırmıştır.

Havza Genelgesi Nedir? Maddeleri, Amacı ve Önemi

Havza Genelgesi, 9’uncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın 28 Mayıs 1919'da İzmir'deki Yunan işgalinin protesto edilmesini istediği genelgedir.

Cem Sultan Kimdir? Cem Sultan Olayı Nedir?

Cem Sultan Olayı, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeleri olan 2. Bayezid ile Cem Sultan'ın 1474 - 1481 yılları arasında giriştikleri taht mücadelesidir.

Küçük Kaynarca Antlaşması Nedir? Maddeleri, Sonuçları ve Önemi

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında 21 Temmuz 1774'te Bulgaristan'daki Küçük Kaynarca kasabasında imzalanmıştır.

Otuz Yıl Savaşları Nedir? Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

Otuz Yıl Savaşları nedir?Otuz Yıl Savaşları, 1618-1648 yılları arasında Orta Avrupa'da Katolik ve Protestan devletlerin birbirleriyle savaşmalarıdır. Vestfalya…

Hint Deniz Seferleri Nedir? Neden Başarısız Olmuştur?

Hint Deniz Seferleri, Osmanlı Devleti'nin 1538'den sonra Hint Okyanusu'nda gerçekleştirdiği dört ana seferdir. Bu seferlerde Portekiz ile savaşmıştır.

Zigetvar Seferi Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

Zigetvar Seferi ve Kuşatması, Osmanlı Devleti'nin 6 Ağustos - 8 Eylül 1566 tarihlerinde Macaristan Krallığı'nın güneyindeki Zigetvar'ı ele geçirmesidir.

Şeyh Bedreddin Kimdir? Şeyh Bedreddin Olayı Nedir?

Şeyh Bedrettin Olayı, Osmanlı Devleti yönetiminden memnun olmayan köylülerin Şeyh Bedrettin öncülüğünde isyanıdır. İsyanlar 1420'de tamamen bastırılmıştır.

Fetret Devri Nedir? Sonuçları, Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

Fetret Devri, Osmanlı Devleti'de Ankara Savaşı sonrası, 1402-1413 yıllara arasında Yıldırım Bayezid'in dört şehzadesi arasında yaşanan mücadele dönemidir.

3’te 3 Tarih 58. Bölüm Soruları ve Cevapları (Yeni Sezon)

3'te 3 Tarih 58. bölüm soruları ve cevapları bu yazımızda! 6 Mayıs 2020'de yayınlanan 58. bölüm tüm soru ve cevapları vardır.

Kösedağ Savaşı Nedir? Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

Kösedağ Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında 3 Temmuz 1243 tarihinde bugünkü Sivas'ta (Zara ile Suşehri arasında) yaşanmış bir savaştır.

Haçlı Seferleri Nedenleri Nelerdir? (Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Dini)

Bu yazımızda Haçlı Seferleri nedenleri konusunu siyasi, ekonomik, sosyal ve dini nedenler başlıkları altında tüm ayrıntılarıyla inceledik. 

Miryokefalon Savaşı Nedir? Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

Miryokefalon Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında, 17 Eylül 1176'da Denizli yakınlarındaki (Miryokefalon'da) yapılan savaştır.

Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi (Kurucusu, Başkenti, Bayrağı, Özellikleri)

Büyük Hun İmparatorluğu da denilen Asya Hun Devleti, MÖ 220'de bugünkü Moğolistan'da yer alan Ötüken'de Teoman tarafından kurulmuştur. MÖ 45'te yıkılmıştır.

Hammurabi Kanunları Nedir? Maddeleri, Özellikleri ve Önemi

Hammurabi Kanunları, Babil kralı Hammurabi tarafından MÖ 1760'ta Akadaça çivi yazısıyla 282 madde olarak yazdırılmış kanunlardır. 1901'de İran'da bulundu.

Anadolu Medeniyetleri Hakkında Bilgi

Bu yazımızda Anadolu medeniyetleri (Hattiler, Hititler, Frigler, İyonlar, Urartular ve Lidyalılar) tarihini ve özelliklerini inceledik.

12 Hayvanlı Türk Takvimi Nedir? Özellikleri ve Kullanımı

12 Hayvanlı Türk Takvimi, Güneş yılı esaslı bir takvim olup Asya'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Başlangıcı MÖ. 2367 yılıdır. Yılbaşı ise 21 Mart'tır.

Kutadgu Bilig Nedir? Konusu, Özellikleri ve Önemi

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib tarafından 1069 yılında 6645. beyit olarak Kaşgar'da yazılarak Karahanlılar hükümdarının oğlu Uluğ Buğra Han’a sunulmuştur.

Osmanlı Devleti’nde Veraset Sistemi Nedir? Nasıl Uygulanmıştır?

Osmanlı Devleti'nde Veraset Sistemi nedir? ve Nasıl uygulanmıştır? sorularını yanıtladığımız bu yazımızda saltanat sistemi hakkında ayrıntılı bilgi verdik.

Kerbela Olayı Nedir? Nasıl Oldu? Önemi ve Sonuçları Nelerdir?

Kerbela Olayı, 10 Ekim 680 tarihinde, bugünkü Irak'taki Kerbelâ kentinde, Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin ile Emevi halifesi I. Yezid arasında yaşanmıştır.

Bâtınilik Nedir? Bâtıniler Kimlerdir? Amaçları ve Faaliyetleri

Bâtınilik, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerinin daha derinde gerçek anlamları olduğunu savunan akımdır. Türkler arasında 9. yüzyıldan itibaren yayılmıştır.

Veda Hutbesi Nedir? Veda Hutbesi Metni, Anlamı ve Önemi

Veda Hutbesi, 6-9 Mart 632 (9 Zilhicce 10) tarihinde Mekke'deki Arafat Dağı'nda Hz. Muhammed tarafından on binlerce Müslümana yapılan konuşmadır.

Çaldıran Savaşı Nedir? Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

Çaldıran Savaşı, Osmanlı Devleti ile Safeviler Devleti arasında 23 Ağustos 1514'te, bugünkü İran'ın Maku kenti yakınındaki Çaldıran Ovası'nda yapılmıştır.

Divân-ı Hümâyun Nedir? Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri

Divân-ı Hümâyun, Osmanlı Devleti'nde en önemli ve yüksek karar organıdır. Orhan Bey döneminde kurulmuştur. II. Mahmud döneminde ise kaldırılmıştır.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi