Saygın Tarih Öğretmenlerimiz,

Bu sayfa, Ders: Tarih Ekibi tarafından sizin tarih dersi ile ilgili gereksinim duyduğunuz konularda size destek olmak için hazırlanmıştır.

Bu sayfada;
Tarih dersi ile ilgili Tarih Öğretim Programları, Tarih Dersi Üniteleri, Tarih Dersi Becerileri, Tarih Dersi Kazanımları, Tarih Dersi Yıllık Planları, Tarih Dersi Zümre Tutanakları, Tören Programları ve Tarih Dersi Yönetmelikleri gibi belgeler bulunmaktadır. Ayrıca tarih dersinde kullanılmak üzere Tarih Ders Kitapları, Tarih Dersi Konu Anlatımları, Tarih Dersi Sunumları, Tarih Ders Etkinlikleri, Tarih Dersi Ödevleri, Tarih Dersi Performans Çalışmaları, Tarih Dersi Projeleri, Tarih Dersi Yazılı Sınavları ve YKS Tarih Çalışmaları gibi içerikler bulunmaktadır. Tüm bunların yanında Tarih Dersi ve Tarih Eğitimi ile ilgili alternatif çalışmalar da yer almaktadır.
Ancak bu sayfada olmasını istediğiniz bölümleri veya istediğiniz destek konularını iletişim sayfamızı kullanarak bize iletebilirsiniz.
Tarih dersi ile ilgili belgelerin ve içeriklerin yanı sıra tarih öğretmenlerine alan açabilmek ve onların söylemek istediklerine aracı olabilmek adına aşağıdaki bölümleri de oluşturduk. Aşağıdaki bölümleri kullanarak siz tarih öğretmenlerimiz daha çok kişiye ulaşabilirsiniz.
• Üreten Tarih Öğretmenleri Sayfası
• Tarih Öğretmenleri Kürsüsü
• Tarih Öğretmenleri Yazıyor!
• İlham Veren Öğretmen Çalışmaları

Tarih Dersi Belgeleri

Tarih öğretmenleri için hazırladığımız ders içeriklerine ve dokümanlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
Bazı ders içerikleri ve dokümanlar henüz tamamlanamamıştır, hazırlanmaktadır. Ancak daha hızlı bir biçimde eklenmesini ve güncellenmesini istediğiniz bir bölüm veya içerik olursa iletişim sayfamızı kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Tarih Dersi İle İlgili tüm İçerikler

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 6. Ünite (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 6. Ünite başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 5. Ünite (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 5. Ünite başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 4. Ünite (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 3. Ünite (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 2. Ünite (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 1. Ünite (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 5. Ünite (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 5. Ünite başlıklı bu yazımızda 9. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 4. Ünite (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite başlıklı bu yazımızda 9. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 3. Ünite (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite başlıklı bu yazımızda 9. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 2. Ünite (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite başlıklı bu yazımızda 9. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 1. Ünite (2019-2020)

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite başlıklı bu yazımızda 9. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 7. Ünite (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 7. Ünite başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 6. Ünite (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 6. Ünite başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 5. Ünite (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 5. Ünite başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 4. Ünite (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 3. Ünite (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 2. Ünite (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 1. Ünite (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Tarih Eğitimi

Osmanlı Devleti'nde Tarih Eğitimi

Türkiye'de tarih eğitimi ilk olarak 1869'da yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile Sıbyan Mektepleri’nde başlamıştır.

Tarih Dersinin Önemi Nedir? Atatürk’ün Tarihe Verdiği Önem

Atatürk'ün Okuduğu Tarih Kitapları

Tarih dersinin önemi nedir? başlıklı bu yazımızda tarih dersinin amaçları ve yararlarının yanı sıra Atatürk’ün tarihe verdiği önem üzerinde de durulmuştur.

Tarihi Bilgisayar Oyunları – En İyi 10 Tarih Bilgisayar Oyunu

Bilgisayar Oyunlarının Tarih Dersine Katkısı

Tarihi bilgisayar oyunları içerdikleri olay ve olgular nedeniyle tarih dersinde kullanılabilir. En iyi 10 tarih bilgisayar oyununu inceledik.

Tarihin Dönemlendirilmesi Nedir? Tarihin Çağlara Ayrılması

Tarihinin Bölümlere Ayrılması - Tarihin Çağlara Göre Taksimi

İnsanlar tarih boyunca geçmişi bir düzene sokmak ve anlamak için tarihi belirli bölümlere ayırmıştır. Tarihin dönemlendirilmesi görecelidir.

2019-2020 Tarih Dersi Yıllık Planları (Yeni Müfredata Göre)

Tarih Dersi Yıllık Planı Nasıl Yapılır? Tarih Dersi Yıllık Planı Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu yazımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı tarih dersi yıllık planı tüm sınıf seviyelerinde excel olarak bilgisayarınıza indirilebilir.

Tarih Dersi Performans Çalışmaları – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

Tarih Dersi Performans Çalışması Nasıl Hazırlanır? Tarih Dersi Performans Konuları

Tarih dersi performans çalışması, öğrenci başarısını ölçmek ve değerlendirmek için verilir. Tarih dersi performans konuları bu yazımızda!

Tarih Dersi Üniteleri (Yeni Müfredata Göre)

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi Ünite Başlıkları

Talim Terbiye ve Kurulu Başkanlığı’nın 2018'de yayınladığı tarih öğretim programında yer alan tüm tarih dersi üniteleri incelenmeye hazır.

Anakronizm Nedir? Tarihte Anakronizm Örnekleri

Anakronizm Türleri - Anakronik Düşünme ve Hatalar

Anakronizm, Yunanca “ana ve “khronos” sözcüklerinden gelen birleştirme bir kelimedir. En basit tanımıyla “tarih yanılgısı” anlamına gelir.

Olay ile Olgu Arasındaki Fark Nedir?

Olay ile Olgu Aynı Mıdır? Olay ve Olgu Kavramlarının Farkı

Bu yazımızda olay ile olgu arasındaki fark, kökleri, somutlulukları, soyutlukları, içerikleri, başlangıçları ve bitişleri açısından incelendi.

12. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 2. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 12. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 12. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 2. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 2. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 11. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 2. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

2019-2020 Yeni Eğitim Sisteminde Tarih Dersi

Tarih Dersi Seçmeli Mi Oldu?

Bu yazımızda Milli eğitim Bakanlığı tarafından 18 Mayıs 2019'da açıklanan yeni eğitim sistemi içinde tarih dersinin durumunu inceledik.

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 10. Sınıf Tarih Dersi 2 Dönem 2. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 11. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

TÜBİTAK Ödülü Kazanan Tarih Projeleri

TÜBİTAK'a Katılan Tarih Projeleri - TÜBİTAK Birincilik Ödülü Kazanan Tarih Projeleri

Bu yazımızda TÜBİTAK Proje Yarışması'nda kaç tarih projesi yarıştı? Ödül kazanan tarih projeleri hangileridir? sorularına yanıtladık.

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 10. Sınıf Tarih Dersi 2 Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

ABD Tarih Ders Kitapları ve Birinci Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı'nın Amerikan Ders Kitaplarındaki Yeri

McDougal Littel'ın American History adlı tarih ders kitabı örneğinden ABD Tarih Ders Kitapları içinde 1. Dünya Savaşı konusunu inceledik.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2019-2020)

MEB 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2019-2020)

MEB 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2019-2020)

MEB 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı bu yazımızda 9. sınıf tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

12. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 12. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 12. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

12. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 12. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 12. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2019-2020)

2018-2019 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Yeni müfredata göre hazırlanan 2018-2019 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı sınavı üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

Belirli Gün ve Haftalar – Yeni Yönetmeliğe Göre (2019-2020)

2019-2020 MEB Belirli Gün ve Haftalar - Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi (Pdf)

1 Eylül 2018'de yayınlanan yeni yönetmelikle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için belirli gün ve haftalar çizelgesi yeniden belirlenmiştir.

Değerler Eğitimi Nedir? Tarih Dersinde Değerler Eğitimi

Tarih Dersinde Değerler Eğitimi Kullanılmasının Faydaları

Çocukların ve gençlerin olumlu değerleri keşfedip geliştirmeleri olarak tanımlanan değerler eğitimi, tarih dersinin amaçları arasındadır.

12. Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Kazanımları

2018 yılında hazırlanan tarih öğretim programında 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Kazanımları yer almaktadır.

11. Sınıf Türk Kültür Tarihi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Kazanımları

2018 yılında hazırlanan tarih öğretim programında 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Kazanımları yer almaktadır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kazanımları

2018'de hazırlanan tarih öğretim programında 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımları yer almaktadır.

11. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

11. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları

Talim Terbiye ve Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı tarih öğretim programında 11. sınıf tarih dersi kazanımları açıklanmıştır.

10. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

10. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları

Talim Terbiye ve Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı tarih öğretim programında 10. sınıf tarih dersi kazanımları açıklanmıştır.

9. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

9. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları

Talim Terbiye ve Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı tarih öğretim programında 9. sınıf tarih dersi kazanımları açıklanmıştır.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi