Dünya Tarihi

Cinsellik Nedir? Cinselliğin Tarihi

En eski zamanlardan beri insanların içgüdüsel olarak karşılamakta oldukları ihtiyaçlardan biri olan “Cinsellik” günümüzde birçok çeşitte görülebilmektedir. Zaman içinde gelişim gösteren insanoğlu gibi cinsellik dürtüleri de gelişim göstermiştir. Dinde ve mitolojide çokça karşımıza çıkan cinsellik aslında günlük yaşantımızın farkında bile olmadan büyük bir kısmını kapsama alanı altına almaktadır.

Cinsellik Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde sevişme duygusu olarak tanımlanan cinsellik, Fransızca’daki karşılığı olan seksüellik sözcüğü ile de tanımlanmaktadır.

Cinsellik insanların çoğalma amacı güttükleri ve bu amaç doğrultusunda harekete döktükleri eylemdir. Günümüzde çeşitlenmiş ve zaman zaman zevk için zaman zaman ise sektör haline dönüştürülmüş bir alan olan cinsellik en başında en ilkel canlılardan başlamıştır. Evrimleşmenin bir sonucu olarak canlılar çiftleşip yeni bir canlı meydana getirmek zorunluluğunu kendilerinde hissetmişlerdir. Tarihteki ilk canlılardan sayılabilecek olan Dinozorlar da dahil olmak üzere prokaryot olan birçok çok hücreli canlıda cinsellik çoğalma amacıyla kullanılmıştır.

Seks Nedir?

Fransızca’daki Sexe kavramından Türkçe’ye geçen seks sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde cinsel ilişkide bulunma olarak tanımlanmaktadır. Özetle iki bireyin cinsel olarak bir araya gelmesine kısaca herhangi bir yolla cinsel ilişkiye girmesine verilen isimdir “Seks”.

İlk Seks Ne Zaman?
Cinselliğin Ortaya Çıkışı – İlk Seks

Cinselliğin Ortaya Çıkışı (İlk Seks)

Cinsellik bir tür üzerinden bazen ise ortak atadan gelen iki tür üzerinden ilerleyebilir. Tür veya türlerin erkek bireyi kendi anatomisinde sahip olduğu penis olarak adlandırdığımız organın dişi bireydeki vajina olarak adlandırılan organla bulunduğu temas sonrasında penisin bağlı olmuş bulunduğu testis bölgelerinde üretilmiş olan sperm barındıran meni isimli sıvının dişi bireyin vajinası aracılığı ile vücuduna girerek yumurtalıklarında bulunan yumurtaları döllemesi olayına verilen isimdir cinsellik.

Günümüzde cinsel tercihler ve zevk üzerine göre de değişim gösteren cinsellik aynı cinsiyetler arasında iki bireyin birbirlerinin cinsel organlarına temas etmesi ve karşı tarafı cinsel memnuniyete ulaştırması üzerine yoğunlaşarak zaman zaman oral ve anal yollardan da gerçekleşmiş ve günümüzdeki hallerine ulaşmıştır. Canlılar için bir ihtiyaç olma sebebi ise dişi bireylerin ölmüş durumda olan yumurta hücrelerini atmaya ihtiyaç duymaları ve bu sebepten dolayı yumurta hücrelerini taze tutmaları, ayrıca erkek bireylerin testiste bulunan ölen sperm hücrelerini vücuttan atma ihtiyacı duyması sebebidir. Cinsellik için iki kişi veya fazla kişi olmaya gerek yoktur insanlar kendi kendilerini de cinsel yönden tatmin edebilirler.

İlk seks ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Bu soruyu yanıtlamak oldukça zordur. Ancak insan türünün biyolojik bir özelliği olduğunu ve dolayısıyla seksin, ilk insanla birlikte ortaya çıktığını söylemek mümkündür.

Cinsellik Tarihi – Seks Tarihi

Seks, şu anda mevcut büyük dinlerde ve toplumlarda nasıl “tabu” olarak görülmekte ise Antik Çağlardaki dinlerde ve toplumlarda da o kadar kutsallaştırılan ve hatta zaman zaman insanı tanrıya yaklaştıran bir ibadet olarak görülen bir aktivite idi. Bunun dışında ibadet olarak görülme sebepleri kahramanların yarı tanrı oldukları sanrısı dolayısıyla ortaya çıkan sansasyonlar sebebiyle tanrıların, kahramanların aile fertlerinden herhangi biriyle cinsel ilişki içinde bulunmuş kısaca seks yapmış olmasıdır. O zamanlarda bile tanrıların cinsel ihtiyaç ve dürtülerini gidermek ve zevk için insanlarla beraber olma durumlarından bahsedilmiştir.

Kısaca çok eski zamanlarda bile insanların zevk için birbiriyle cinsel beraberlikte bulundukları görülmüştür. Buna sebep veren en büyük sebeplerden biri ise hakkında bahsedilen tanrı veya tanrıların yaratıkları en değerli güzelliğin kadınlar olarak görülmesiydi ve rahim olarak bilinen bölgenin kısaca yumurtalıklara bağlanan bölgenin veya bebeğin anne karnında bulunduğu bölge olarak bilinen yerin tanrıya açılan kutsal kapı olarak düşünülmesi idi. Bu kapıdan geçmek doğal olarak tanrıya ulaşmak yani büyük bir ibadet ve zevkti. O günden bugüne insanlar sadece çoğalmak için değil ayrı bir bakış açısıyla da düşünerekten ibadet ve zevk amaçlı cinsel ilişkiyi yani seksi keşfetmişler idi.

Seks Ritüelleri Nelerdir?

Antik Mısır seks ritüellerinin görüldüğü toplumlardan bir tanesiydi. Nil nehrinde yaşanan gelgitlerin sonuçlarını tanrıların boşalması olarak kabul eden Antik Mısır halkı bu durumlardan yola çıkarak firavunların da iktidarlarını kullanarak çeşitli seks ritüelleri keşfetmişlerdir. Tanrı vergisi olduğunu düşündükleri iktidarlıklarıyla birlikte ekinler için suyun verimliliği artsın diye Nil Nehri’ne karşı mastürbasyon ayinleri düzenliyordu. Firavunların cinsel gücünü temsil eden Tanrı Min Festivali boyunca erkekler toplum içinde düzenli olarak mastürbasyon yapardı. Seks tarihinde ilk eşcinsel ilişki ritüelini gerçekleştirmiş olan medeniyet Antik Yunan medeniyeti idi. Antik Yunan medeniyetinde eşcinsellik normal karşılanan bir durumdu. Bir insanın hem cinsinden hoşlanması, ilişkide pasif veya aktif rol oynaması herhangi bir anlam ifade etmiyordu. Cinsel çekimin önemini en iyi ve en açık kavramış toplumlardan birisi olarak geçen Antik Yunan toplumunun eşcinsel ilişkileri dışında toplum içinde çeşitli pornografik olaylarında yaşanması da sıradan karşılanıyordu ve cinsel ilişki esnasında bir taraf genelde üstünlüğünü göstermeye çalışıyordu.

Taocu Seks Nedir?

Taocu seks başlıca amacı olarak çoklu orgazmı hedefleyen bir cinsel ilişki türüdür. Genel olarak Taocu seks olarak belirttiğimiz seks türü erkeğin kendisini kontrol ederek dişi bireye daha uzun süren bir cinsel ilişki yaşatmayı hedefler. Bu sebepten ötürü cinsel ilişki esnasında meni boşalımını uzatmak hedeflenir. İlişkide bulunan bireylerin karşılıklı sevgi gösterilerinde bulunarak birbirlerine zevk almada yardımcı olması temeldir. Erkek birey boşalmasını kontrol etmek amacıyla boşalma hissiyatının gelmeye başladığı zaman durup 30 saniye dinlenerek cinsel ilişkinin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Ayrıca erkek bireye daha fazla zevk yaşatmayı da hedefleyen Taocu seks farklı yöntemler uygular. Bu yöntemlerden biri de şudur. Erkeğin erbezleri ile makatı arasındaki bölgeye birkaç saniye işaret ve orta parmakla hafifçe bastırmak orgazm olması için yeterlidir. Orgazmın bu çeşidini keşfeden erkek, böylece partneriyle daha uzun süre sevişebilir. Taocu sekse göre cinsel birleşme cinsel organlar yoluyla gerçekleşir. Ancak sevişmek bundan fazlasıdır ve Taocu aşk sanatı sevişmek için elleri kullanmayı öneriyor. Sevişen çift, sevişme süresince elleriyle birbirlerinin bedenlerine dokunurlar. Böylece karşılıklı birbirlerinin bedenini tanırlar, keşfederler. Aynı zamanda kendi bedenlerini de.

Seks Ritüelleri
Taocu Seks Nedir?

Osmanlı’da Seks

Osmanlı İmparatorluğu Müslüman bir imparatorluk olarak İslamın kurallarına uymakla beraber cinsel açıdan birçok kurala da uymadığı görülmüştür. Erkeklerin erkeklerle birçok kez ilişkiye gördüğü gözlemlenmiş ve bu tarz olaylar hakkında kitaplar bile yazılmıştır. Bahsedilen durumlar oğlancılık olarak adlandırılmıştır ve zaman zaman padişahların kendi oğlanlarının olduğu ve bu oğlanları kullanarak cinsel arzularını tatmin ettikleri de görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu döneminde cinsel ilişki hakkında yazılmış yazılı kaynaklarda cinsel ilişkinin süresinden ve günün hangi saatinde yapılması gerektiğinden uzunca bahsedilmiş. Ayrıca cinsel ilişkinin kölesi olunmaması gerektiği de vurgulanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar konu hakkında açık görüşlü yaklaşımlarda bulunmuşsa da seviyeli davranmaktan vazgeçmemiştir.

İnsanlar Neden Cinsel İlişkiye Girerler? Neden Seks Yapıyoruz?

İnsanların yaşamlarında cinsellik oldukça önemli yer tutmaktadır. İnsanlar çeşitli amaçlar güderekten cinsel ilişkiye girebilirler bu amaçlar genel olarak çoğalma temellidir ancak tarihte günümüze yaklaşıldıkça sebep çokça değişmiştir. İlk insanlar sadece çoğalma amaçlı cinsel ilişkide bulunmaktaydılar daha sonra dini sebepler de göz önünde bulundurulmaya başlandı ve insanlar cinsel ilişkiye ibadet etme amacıyla girmeye başladılar ve söz konusu olan bu cinsel ilişki birçok insanın ilerleyen zamanlarda sadece zevk için cinsel ilişkiye başlamasına yol açtı. İnsanlığın temelinde varolan basit bir dürtü sebebiyle insanlar zevk aldıkları her şeyi elde etme isteğinde bulunmuşlardır. Bu istek doğal olarak ilerleyen zamanlarda zaman zaman genelevler aracılığı ile bir ticaret sektörü haline gelmiştir ve insanlar başka insanlara para karşılığında hem büyük bir ibadet hem de büyük bir zevk sunmaya başlamışlardır.

Günümüze kadar birçok gelişen genelev kültürünün eski örneklerini hala görebilmekteyiz buna bir örnek olarak Pompei’deki volkan patlaması sonucu zarar görmüş olan Pompei antik kentinin kalıntılarına bakıldığında genelevler görülebilmekte ve bu genelevlere giden tabelalar zeminlerdeki taşlara penis şeklinde çizilerek belirtilmiştir. Çizilen penislerin baş kısımlar takip edildiği zaman geneleve ulaşılabilmektedir. Genelev duvarları incelendiğinde ise birçok pozisyonun resmi görülmüştür.

Sağlıklı Cinsel Birleşme Nasıl Olur? Nasıl Seks Yapılır?

Cinsellik veya cinsel ilişki de yaşamak gibidir en fazla zevk vereni ve en iyisi sağlıklı olanıdır. Peki cinsel ilişkide sağlıklı olmak neye göre belirlenir. Cinsel ilişkide bireylerin fiziksel olarak sağlıklı olması çok önemlidir bu sebepten ötürü iki bireyde düzenli olarak spor yaparak formlarını korumalıdır. İyi bir cinsel ilişki için ideal kiloda olmak çok önemlidir. İki tarafında istekli olduğu cinsel ilişki en sağlıklı cinsel ilişkidir. Bu sebepten dolayı cinsel ilişki başlamadan önce istekli olan bireyin daha az istekli veya isteksiz olan bireyin isteğini bireyle fiziksel temas kurarak isteğini arttırması gerekir. Tensel temas, seks hormonu olan oksitoksini arttırır. Ne kadar çok oksitoksin salınırsa, bireyin isteği o kadar artar. Meditasyon yapmak cinsel ilişkinin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasında etkilidir bu sayede iki bireyde ana daha fazla odaklanabilir. Ayrıca bireylerin sağlıklarını korumak için vitamin takviyeleri almaları da uygun görülür.

Çeşitli kokular dişi bireylerin vajinal kan akışında artışa sebebiyet vermektedir bunlara örnek olarak bebek pudrası %13 fazladan kan akışı sağlar ayrıca lavanta kokusu ise %11 daha fazla kan akışı sağlar. Antidepresan kullanımı insanların cinsel isteğini bastırır ve cinsel bölgeye salgılanan kan akışını azaltır bu sebepten dolayı antidepresan kullanımı önerilmez. Erkek ve dişi bireylerin cinsel ilişkideyken düşüncelerini toparlamaları ve dikkatlerini birbirlerine vermeleri alacakları zevki arttıracaktır. Taocu seks yönteminin aksine en sağlıklı cinsel ilişki 7-13 dakika arasında gerçekleşen cinsel ilişkidir fazlası vücudu yorabilir.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Sütyen Nedir? Sütyen Ne Zaman ve Nasıl Keşfedildi? başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir Yorum

  1. merhaba arkadaşlar.
    1.sayfanızda paylaşmış olduğunuz bu makale sahiplerinin uzmanlık alanını, bu bilgilerin kaynağını sormak istiyorum.
    2.sayfanızdaki bu bilgileri yaptığım bir araştırma da kaynak olarak belirtmek istiyorum. selamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı!

Lütfen reklam engelleyicinizi (adblock) kapatarak web sitemizin yayın yapmasına destek olunuz. Ders: Tarih Ekibi tamamen gönüllü çalışarak Türkiye’de tarih öğretiminin niteliğinin geliştirilmesine kaktı sunmayı amaçlamaktadır. Tüm çalışmalarımız için tek gelir kaynağımız reklamlar. Bu noktada bize destek olursanız çok seviniriz. İletişim: bilgi@derstarih.com