3'te 3 Tarih 47. Bölüm Soruları ve Cevapları

3’te 3 Tarih 47. Bölüm Soruları ve Cevapları (Yeni Sezon)

3'te 3 Tarih Yarışması Soruları ve Cevapları (47. Bölüm - 5 Mart 2020)

3’te 3 Tarih yarışmasının yeni sezonun on yedinci bölümü olan yani 47. bölümünde sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevapları bu yazımızda yer almaktadır. 3’te 3 Tarih 47. bölüm soruları ve cevapları sıralı halde aşağıda yer almaktadır.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

3’te 3 Tarih 47. Bölüm Soruları ve Cevapları

3’te 3 Tarih yarışmasının yeni sezonunda 5 Mart 2020 Perşembe günü yayınlanan 47. bölümünde sorulan tüm soruları ve bu sorulara verilen cevapları aşağıda inceleyebilirsiniz. 3’te 3 Tarih yarışmasının soruları ve cevapları tarihe ilgi duyan herkesin incelemesine açıktır. 3’te 3 Tarih 47. bölüm soruları ve cevapları tarih derslerinin içeriğini zengileştirmekte de kullanılabilir. 3’te 3 Tarih 47. bölüm soruları ve cevapları arasında oldukça ilginç konular bulunmaktadır. İşte 3’te 3 Tarih 47. bölüm soruları ve cevapları;

“Dünya Tiyatrolar Günü” her yıl hangi tarihte kutlanmaktadır?

27 Mart

Alman İmparatorlarına verilen “Kayzer” unvanının hangi Roma imparatorunun isminde geldiği kabul edilir?

Caesar

Japon tarihinde genellikle paralı suikastçilerden oluşan, kendine has silah, dövüş ve giyim tarzı ile bilinen savaşçılara ne ad verilir?

Ninja

Mevlana Celaleddin Rumi’nin sohbet şeyhi olarak kabul edilen Şems’in ismi hangi İran şehriyle birlikte anılmıştır?

Tebriz

İtalya tarihinde 2. Dünya Savaşı döneminde önemli rol oynayan diktatör Mussolini’nin lakabı nedir?

Duce

Not: Bu konuyla ilgili olarak Benito Mussolini Kimdir? Benito Mussolini Hakkında Bilinmeyenler başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

NASA’nın 1996 yılında yolladığı araştırma robotunun, bir yıl sonra başarı ile ulaşarak araştırma yaptığı gezegen hangisidir?

Mars

Hicri takvime göre “20 Cemaziyelevvel 857” tarihinde hangi önemli olay olmuştur?

İstanbul’un Fethi

Not: Bu konuyla ilgili olarak İstanbul’un Fethi Öncesinde Bizans’ın Yaptığı Hazırlıklar başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

1872 yılında İstanbul Boğazı’nda hizmete giren ve bazı kaynaklarca “dünyanın ilk araba vapuru” olarak da kabul edilen vapura hangi isim verilmiştir?

Suhulet

1921 yılında Darüşşafaka’ya bağış yaparak; her yıl Kadir Gecesi’nde Kur’an-ı Kerim okutulması ve çocukların her daim taze meyve yemesi geleneklerini başlatan kişi kimdir?

Zübeyde Hanım

2. Dünya Savaşı’nın ardından Nazi liderlerinin yargılandığı ünlü mahkeme, Almanya’nın hangi şehrinin ismiyle özdeşleştirilmiştir?

Nürnberg

1995’te Tokyo metrosunda sarin gazı ile saldırı düzenleyen, saldırıya karışmış olan üyelerinden birkaçı 2018’de idam edilen dini kökenli terör örgütü hangisidir?

Aum Şinrikyo

“TTK” hangi resmi kurumumuzun kısaltmasıdır?

Türk Tarih Kurumu

Not: Bu konuyla ilgili olarak Türk Dil Kurumu Nedir? Kuruluş Amacı ve Tarihi başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Hangisi, en eski kaynaklarımızdan olan Orhun Yazıtları’nı oluşturan üç anıttan biri değildir?

Talas Yazıtı

1988 yılında Kartal Demirağ’ın suikast girişiminde bulunduğu siyasetçimiz kimdir?

Turgut Özal

1929 yılında tüm dünyada ekonomik açıdan yaşanan Büyük Buhran’ın sonuçları arasında hangisi gösterilemez?

Amerikan iç savaşı

1. Dünya Savaşı sırasında vuku bulan “Kut’ül Amare Zaferi” hangi ülkeye karşı kazanıldı?

İngiltere

18. yüzyılda yaşamış ve 16. Louis’in eşi olan Fransa kraliçesi kimdir?

Marie Antoinette

2. Dünya Savaşı’nda yaşanan şeker kıtlığı sonrası, çayı tatlandırmak gibi amaçlarla kullanılan meyve hangisidir?

Kuru üzüm

Hangisi 1914 yılında İstanbul-Kahire uçuşu sırasında şehit olduktan sonra; anısına “Tayyare Şehitleri Anıtı”nın yapıldığı havacılarımız arasında yer almaz?

Yunus Bey

Ankara’da yer alan ve bulunduğu parka isim veren “Güven Anıtı” hangi yıl açılmıştır?

1935

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluşuyla ilgili değerlendirmelerini içeren eserin adı nedir?

Nutuk

Hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen hükümdarlık sembollerinden değildir?

Hutbe

Uygarlıkların ortaya çıkışını ve yayılışını etkileyen birincil faktörler arasında hangisinin yer alması beklenmez?

Astrolojik

Hangi Türk devletinin kuruluşu milattan önceki yıllara tarihlenmektedir?

Büyük Hun İmparatorluğu

Osmanlı döneminde günlük hayatta kullanılan uzunluk ölçüsü hangisidir?

Endaze

Eski Türk boylarında göçebe kervanları koruyan silahlı birliğe ne ad verilirdi?

Seymenler

Hangisi, Türk İslam devletlerinde sağlık kurumlarına verilen isimlerden biri değildir?

Darüleytam

1928’de radyo tiyatrosunda işitilen anonsun yanlış anlaşılması sonucu halkın Marslıların saldırdığını düşünüp şehirlerini terk etmesi ile sonuçlanan olay nerede yaşanmıştır?

Amerika

KDV’yi hesaplayan akıllı yazar kasa geliştirip patentini almış olan, 1993’te bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski maliye bakanı kimdir?

Adnan Kahveci

Hangi savaşın sonunda imzalanan barış antlaşması “Paris” ismiyle anılmamıştır?

Trablusgarp Savaşı

Not: Bu konuyla ilgili olarak Trablusgarp Savaşı Nedenleri, Sonuçları ve Önemi başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Antik Mısır’da hakimiyet süren ve kendisini “dişi firavun” ilan eden kadın hükümdarın adı nedir?

Hatşepsut

Yaşadığı dönemde bazı bilim eserleri dışında, Konfüçyüsçü metinler başta olmak üzere tüm kitapların yakılması emrini veren Çin hükümdarı kimdir?

Çin Şi Huang

Hangi cumhurbaşkanımız “Milli Şef” olarak bilinir?

İsmet İnönü

Not: Bu konuyla ilgili olarak İsmet İnönü Kimdir? İsmet İnönü’ye Yönelik Suçlamalar ve Gerçekler başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Birçok Türk ve İslam devleti tarafından kullanılan, özellikle Ankara Savaşı’nda Timur’a büyük avantaj sağlayarak onunla özdeşleşen hayvan hangisidir?

Fil

Eski Türkçede “kötü olanların içinde en iyisi” tanımını karşılayan kelime hangisidir?

Ehvenişer

Osmanlı Devleti tımar sisteminde, tımar sahibinin öncelikli yetkileri arasında hangisi sayılamaz?

Çiftçiyi yargılama

Not: Bu konuyla ilgili olarak Tımar Sistemi Nedir? Tımar Sisteminin Özellikleri ve Faydaları başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Kuruluşu 1900’lü yıllara uzanan Sovyetler Birliği’nin istihbarat servisi hangisidir?

KGB

Türklerin genel kabul gören ilk ana yurdu neresidir?

Orta Asya

Hangisi, Osmanlı tarihinin en büyük fetihlerine imza atan “Fatih Sultan Mehmed” tarafından kuşatılıp alınamayan yerlerden biridir?

Belgrad

Zaferle ayrıldığı savaş sonrasında tarihe geçen “geldim, gördüm, yendim” sözlerini sarfeden imparator hangisidir?

Jül Sezar

Not: Bu konuyla ilgili olarak Julius Caesar (Jül Sezar) Kimdir? Sezar Bir Tiran Mıydı? başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

“Darbımesel” sözcüğü hangi anlama gelmektedir?

Atasözü

Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili söylenen hangi söz öbeği, anayasamızda bir madde olarak yer almaz?

Kuruluş yılı 1923’tür.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan isim kimdir?

Mehmed Emin Resulzade

Tarihçiler, tarımın başlangıcı için günümüzden yaklaşık kaç yıl geriye gitmek gerektiğini düşünmektedir?

Sekiz bin

3’te 3 Tarih’in “danışman” koltuğunda oturan tarih profesörü kimdir?

Tufan Gündüz

Hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda tahta çıkan padişahlardan biri değildir?

VI. Mahmud

Yeryüzü ve atmosfer sıcaklığının düşmesiyle örtü ve dağ buzullarının yayılım alanlarının genişlediği dönemlere ne isim verilmiştir?

Buzul Çağı

1789 yılında hangi ülkede bir ihtilal gerçekleşmiştir?

Fransa

Not: Bu konuyla ilgili olarak Fransız Devrimi Nedir? Devrimin Amacı Cumhuriyet Miydi? başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Türkiye denizlerinde balık avcılığı sezonu genellikle yılın hangi ayında başlar?

Eylül

Efsanevi Truva Savaşı’nda şehrini cesurca savunarak sembol haline gelen Truvalı komutan kimdir?

Hektor

Rusya’da bulunan doğal gazı Anadolu’ya taşıyan ve resmi açılışı 2005 yılında gerçekleştirilen projenin adı nedir?

Mavi Akım

Astronomi, matematik, fizik, tıp ve tarih başta olmak üzere pek çok çalışmalar yapmış, Gazneli Mahmud ile Hindistan seferine de katılmış olan dünyaca ünlü alim kimdir?

Biruni

Azat edilen köle anlamına da gelen ve özellikle Emeviler döneminde Arap olmayan Müslümanları tanımlamak için kullanılan terim hangisidir?

Mevali

Hangisi, Türkiye’de erkeklerin bir dönem kullandığı giyim tarzlarından biri değildir?

Adventure

Bugün Hatay şehrinin bulunduğu topraklarda milattan önce 12. yüzyıla kadar hüküm sürmüş krallık hangisidir?

Mukiş

Not: Bu konuyla ilgili olarak Hatay Tarihi – Geçmişten Günümüze Hatay başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Birleşik Krallık’ta Nazilerin ünlü Enigma şifresini çözmek için kullanılan, Alan Turing, Thomas Flowers gibi ünlü bilim insanlarının da çalıştığı üs hangi isimle anılmaktadır?

Bletchley Park


#Sizce En Zor Soru Hangisi?

3’te 3 Tarih 47. Bölüm Soruları ve Cevapları hakkında düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Not: 3’te 3 Tarih Yarışmasının diğer tüm bölümlerinin sorularını ve cevapları incelemek için 3’te 3 Tarih Soruları ve Cevapları (Tüm Bölümler) başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Not: 3’te 3 Tarih Yarışmasının soruları ve cevapları ile bizzat karşılaşmak ve bu yarışmaya katılmak isterseniz 3’te 3 Tarih Nedir? 3’te 3 Tarih’e Nasıl Başvurulur? (Yeni Sezon) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

1 Yorum Yapıldı
  1. Serkan Yetiş Diyor ki:

    Merhaba İdil Su Hanım, büyük bir merak ve zevkle takip ettiğim bu programın cevap anahtarına hiçbir yerden ulaşamıyordum. Teşekkür ederim

Yorum Yapın

Yorumunuzdan sonra Adınızı ve E-posta adresinizi yazabilirsiniz. E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi