3'te 3 Tarih 12. ve 13. Bölüm Soruları ve Cevapları

3’te 3 Tarih 12. ve 13. Bölüm Soruları ve Cevapları

3'te 3 Tarih Yarışması Soruları ve Cevapları (12. ve 13. Bölüm - 1 Ocak 2019)

3’te 3 Tarih yarışmasının 12. ve 13. bölümünde sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevapları bu yazımızda yer almaktadır. 3’te 3 Tarih 12. ve 13. bölüm soruları ve cevapları sıralı halde aşağıda yer almaktadır.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

3’te 3 Tarih 12. ve 13. Bölüm Soruları ve Cevapları

3’te 3 Tarih yarışmasının 1 Ocak 2019 Salı günü yayınlanan 12. ve 13. bölümünde sorulan tüm soruları ve bu sorulara verilen cevapları aşağıda inceleyebilirsiniz. 3’te 3 Tarih yarışmasının soruları ve cevapları tarihe ilgi duyan herkesin incelemesine açıktır. 3’te 3 Tarih 12. ve 13. bölüm soruları ve cevapları tarih derslerinin içeriğini zenginleştirmekte de kullanılabilir. 3’te 3 Tarih 12. ve 13. bölüm soruları ve cevapları arasında oldukça ilginç konular bulunmaktadır. İşte 3’te 3 Tarih 12. ve 13. bölüm soruları ve cevapları;

Ankara Çubuk’taki bir müsabakaya ait görüntülerde izlediğimiz spor hangisidir?

Atlı Cirit

Osmanlı Devleti’nde, yeniçeriler tarafından tahttan indirilen ilk padişah hangisidir?

II. Osman

Antik Mısır’daki inanışa göre, ölümden sonraki yaşamda gerekli olacak bilgilerin yer aldığı düşünülen ve bu sebeple mezarların başucuna konulan kitabın adı nedir?

Ölüler Kitabı

“Rüzgâra tüküren yüzüne tükürür” atasözünün orijini kabul edilen “köge sagursa yüzge tüşür” atasözüne rastlanan, ulaşılabilinmiş en eski kaynak olarak hangisi gösterilmektedir? 

Divanü Lugati’t Türk

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika topraklarından hangisi “Garp Ocakları” içinde yer almaz?

Mısır

Eski dönemlerde şairlerin, yazdıkları şiire karılık aldıkları para ve bahşişe ne ad verilirdi?

Caize

Hz. Peygamberimiz döneminde. Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

Mute Seferi

Not: Bu konuyla ilgili Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar (Gazve Ve Seriyye) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Osmanlı’da Mehterhane’nin yerine kurulan “Muzika-i Hümâyun”un başına getirilen ünlü İtalyan müzisyen kimdir? 

Giuseppe Donizetti

Kronolojik olarak sıraladığımızda, Türk ve dünya tarihine yön veren İslam alimlerinden hangisi daha eski dönemde yaşamıştır? 

İbn-i Sina

Not: Bu konuyla ilgili İbni Sina Kimdir? İbni Sina Eserleri Ve Buluşları başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Tarih yazma geleneği çok eskilere dayanan Çin’in, bilinen kaynaklarına göre “Hunlardan da bahsedilen” ilk yıllığı hangisidir?

Shih-Chi

Dinlemekte olduğumuz türkünün yakılmasına neden olan olay, hangi savaşta yaşanmıştır? 

Çanakkale Savaşı

Not: Bu konuyla ilgili Çanakkale Kara Savaşları Nedenleri, Sonuçları Ve Önemi başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Osmanlı Devleti’nde, Çelebi Mehmed’in 1413 yılında tahta çıkmasıyla son bulan ancak çalkantıları devam eden “Fetret Devri”ni gerçek manada hangi olayın bitirdiği kabul edilmektedir?

İstanbul’un Fethi

Not: Bu konuyla ilgili İstanbul’un Fethinin Önemi Nedir? (Türk Ve Dünya Tarihi Açısından) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İlk Çağ uygarlıklarından hangisinin hükümdarına “firavun” unvanı verilirdi? 

Mısır

Urudca ve Farsça “Saf, arı, temiz ülke” anlamına gelen ve ilk olarak 1933 yılında Choudhary Rahmat Ali tarafından telaffuz edilen “Pakistan” ismi hangisinden türetilmiştir? 

Beş eyaletin harflerinden. 

Göçebelikten yerleşik kent yaşamına geçen ilk Türk topluluğu hangisi olmuştur? 

Uygurlar

1926 yılında hayatını kaybeden, Osmanlı Devleti’nin son padişahı kimdir?

Vahdettin

Milattan önce 10. ve 7. yüzyıllar arasında en büyük askeri güç olan Asurlular, bu başarıyı hangi icada borçludur?

At arabası

Millî Mücadele döneminde, hangi şehrin işgalin üzerine TBMM kürsüsüne siyah örtü örtülmüştür? 

Bursa

Hangisi, Osmanlı tarihindeki “Edirne Vakası”nı araştırmak isteyen bir tarihçinin kullanabileceği birincil tarih kaynaklarından biri olamaz?

Aşıkpaşazade Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti’nde, kadınların seçme ve seçilme hakkını ilk kez kullandığı genel seçimler hangi yıl yapılmıştır?

1935

II. Dünya Savaşı sonrası, Avrupa’nın tekrar yapılandırılması için, Amerika’nın yardımlarını da içeren plana ismini veren dışişleri bakanı kimdir? 

George Catlett Marshall

Hangisi, Osmanlı Devleti tarafından İstanbul’da yaptırılan “Anadolu Hisarı”na verilen diğer isimlerden biridir?

Güzelce Hisar

Halkı Türk olmayan bir bölgede, Müslüman bir Türk tarafından kurulan “İlk Türk-İslam” devleti olan Tolunoğulları, hangi bölgeye hükmetmiştir? 

Mısır

2001 yılında çekilen, başrollerini Gerard Butler ve Tim Curry’nin paylaştığı “İmparatorluğun Yükselişi” filmi, hangi tarihi karakteri konu almaktaydı?

Atilla

Bugünün atasözü olarak kullanılan “Dervişlik olaydı taç ile hırka, ben de alırdım otuza kırka” manzum parçasının asıl söyleyeni olan isim hangisidir?

Yunus Emre

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın emriyle, güneş yılı esasına göre düzenlenen Celali takvimini hazırlayan astronomi heyetinin başındaki ilim insanı kimdir?

Ömer Hayyam

Ekranda gördüğümüz, Charles Fellows tarafından 19. yüzyılın ilk yarısında ülkemizden kaçırılarak götürülen ve bugün British Museum’da sergilenen eserin adı nedir?

Nereidler Anıtı

Bizans döneminde şehrin sembolü olarak kabul seçilmiş ve para üzerine kabartması yapılmış canlı hangisidir? 

Palamut

Eski Çin imparatorlarına verilen ve dilimize Farsçadan geçen isim hangisidir? 

Fağfur

Hangisi, gerçekleştirdiği dönem dramalarıyla sektöre yön veren ve şanlı tarihimizi tüm dünyada ilgiyle izlenir kıran TRT’nin bu içerikte projelerinden biri değildir?

Ege’nin Hamsisi

Osmanlı Dönemi’nde, Ermeni Patrikhanesi hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Fatih Sultan Mehmet

Not: Bu konuyla ilgili Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Kısaca Fatih Sultan Mehmet başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

1989 yılında tamamen yıkılıp işlevini yitiren görüntüdeki duvar, hangi şehirde örülmüştür?

Berlin

Tarihte yardımcı bilim dallarından biri olan “Meskukat” nedir?

Para bilimi

İslam dünyasında basılan ilk para hangi halife dönemine denk gelmektedir? 

Hz. Ömer

Asurlular tarafından “Uruatri” olarak adlandırılan, Urartuların başkenti neresidir?

Tuşpa

Osmanlı döneminde “velespit” adıyla anılan bisiklet, ülkeye hangi yüzyılda girmiştir?

19. yüzyıl 

Yaygın inanışa göre, Hz. Süleyman’ın veziri olduğu söylenen kişi kimdir?

Asaf

“30 Ağustos Zafer Bayramı” hangi olayı anmak için kutlanan bir ulusal bayramdır?

Büyük Taarruz’un sonlanması

Not: Bu konuyla ilgili Büyük Taarruz Nedir? Büyük Taarruz Ne Zaman, Nerede Başladı? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Sultan Mehmed’in, İstanbul’u fethederken gemileri karaya çıkardığı rivayet edilen yere inşa edilmiş, görüntüdeki yapı günümüzde hangi isimle anılmaktadır?

Dolmabahçe Sarayı 

Osmanlı tarihinin özellikle siyasi, idari ve sosyal açıdan en ayrıntılı kaynakları olan “Şer’iye Sicilleri” kim tarafından yazılırdı?

Kadı

Kuzey Hindistan’a arka arkaya düzenlediği seferlerle hâkim olan ve İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan Türk hükümdar kimdir? 

Gazneli Mahmud 

I. Dünya Savaşı, hangi devletin teslim olmasıyla tamamen sona ermiştir?

Japonya 

Tahta geçebilmek için Orhan Bey’den yardım isteyen Bizans İmparatoru kimdir?

Kantakuzenos

Osmanlı tarihi boyunca, savaş alanında ölen tek padişah hangisidir?

I. Murad

Daha önce kayıtlarda izine rastlanmamış olan ünlü “Kaşıkçı Elması” İstanbul’da bir çöplükte hangi yüzyılda bulunmuştur?

17. yüzyıl 

Hangisi, kayıtlara geçen ilk balon uçuşu sırasında sepette olan hayvanlardan biri değildir?

Köpek

Efsaneye göre, Gordion’da yaşamış Frigya Kralı Midas’ın dokunduğu şeylerin neye dönüştüğü söylenir?

Altın 

1920 yılında, İtalya ve Yugoslavya arasında imzalanan “Rapallo Antlaşması” ile serbest şehir olarak bağımsızlık statüsü kazanan ve bu özelliği dört yıl kadar sürdüren şehir hangisidir?

Fiume

Kaynaklara göre, hangi atasözü yahut deyimin çıkış kaynağı Nasrettin Hoca fıkraları değildir?

Nerede birlik orada dirlik

Yaygın kanıya göre, Osmanlı Devleti’nin ilk resmi tarih yazıcısı kimdir?

Naima

Cenevizliler ve Bizansların oluşturdukları grupların boğazdan geçmesini önlemek amacıyla, Anadolu Hisarı’nı yaptıran padişah kimdir?

I. Bayezid

16. yüzyıldan bugüne, Vatikan’ın ve Papa’nın korunmasından sorumlu olan muhafızlar hangi ülkenin vatandaşı olmak zorundadır? 

İsviçre


#Sizce En Zor Soru Hangisi?

3’te 3 Tarih 12. ve 13. Bölüm Soruları ve Cevapları hakkında düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Not: 3’te 3 Tarih Yarışmasının diğer tüm bölümlerinin sorularını ve cevapları incelemek için 3’te 3 Tarih Soruları ve Cevapları (Tüm Bölümler) başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Not: 3’te 3 Tarih Yarışmasının soruları ve cevapları ile bizzat karşılaşmak ve bu yarışmaya katılmak isterseniz 3’te 3 Tarih Nedir? 3’te 3 Tarih’e Nasıl Başvurulur? (Yeni Sezon) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yorum Yapın

Yorumunuzdan sonra Adınızı ve E-posta adresinizi yazabilirsiniz. E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi