Ders: Tarih
Türkiye'nin Tarih Dersi Sayfası

3’te 3 Tarih 10. ve 11. Bölüm Soruları ve Cevapları

3'te 3 Tarih Yarışması Soruları ve Cevapları (10. ve 11. Bölüm - 25 Aralık 2018)

3'te 3 Tarih 10. ve 11. Bölüm Soruları ve Cevapları
0 1.425

3’te 3 Tarih yarışmasının 10. ve 11. bölümünde sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevapları bu yazımızda yer almaktadır. 3’te 3 Tarih 10. ve 11. bölüm soruları ve cevapları sıralı halde aşağıda yer almaktadır.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

3’te 3 Tarih 10. ve 11. Bölüm Soruları ve Cevapları

3’te 3 Tarih yarışmasının 25 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 10. ve 11. bölümünde sorulan tüm soruları ve bu sorulara verilen cevapları aşağıda inceleyebilirsiniz. 3’te 3 Tarih yarışmasının soruları ve cevapları tarihe ilgi duyan herkesin incelemesine açıktır. 3’te 3 Tarih 10. ve 11. bölüm soruları ve cevapları tarih derslerinin içeriğini zengileştirmekte de kullanılabilir. 3’te 3 Tarih 10. ve 11. bölüm soruları ve cevapları arasında oldukça ilginç konular bulunmaktadır. İşte 3’te 3 Tarih 10. ve 11. bölüm soruları ve cevapları;

Tarihte “11 Eylül Saldırısı” olarak geçen olay sırasında, Amerika’nın başkanlık koltuğunda hangi isim oturuyordu?

George W. Bush

Hala kullanılmakta olan “çizmeyi aşmak” deyimini ortaya çıkardığı söylenen, Büyük İskender’in maiyetinde çalışan Apel, hangi mesleği yapmaktaydı?

Ressam

“Memleketim” adlı eserini kendi sesinden dinlediğimiz, Türk ve dünya edebiyatında büyük öneme sahip, görüntüdeki şairimiz kimdir?

Nazım Hikmet Ran

Hangisi, Büyük Selçuklu Devleti ve Gazneliler arasında gerçekleşen savaşlardan biri değildir?

Pasinler

I. Bayezid’e, İstanbul’un fethinin gerekliliğini dile getiren ve kuşatma konusunda padişahı teşvik eden kişi kimdir?

Kara Timurtaş

Yeniçeri Ocağı’nda istihdam edilmek üzere, savaş esirlerinden veya devşirme usulü ile Hristiyan ailelerden toplanan çocuklara ne ad verilirdi?

Acemi

Not: Bu konuyla ilgili Devşirme Sistemi Nedir? Osmanlı Devleti’nde Devşirmeler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Osmanlı Devleti’nde, tedavülde olan Hollanda paralarına ne ad verilirdi?

Esedi

“Fi tarihinde” deyiminin anlamı nedir?

Çok eski zaman

Osmanlı Devleti’nde piyade asker sınıfı anlamına gelen “Yeniçeri” kelimesindeki “çeri” yaygın olarak hangi anlama gelmektedir?

Asker

Şanlıurfa’da yer alan ve Mısır Piramitleri’nden yaklaşık 7500 yıl daha eskiye tarihlenen “Göbeklitepe Tapınak Kompleksi” hangi geometrik şekilde inşa edilmiştir?

Daire

Not: Bu konuyla ilgili Göbeklitepe Nedir? Göbeklitepe Hakkında Bilgi başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hz. Peygamberimizin yaşantısını, savaşlarını ve davranışlarını konu alan eserlere ne isim verilir?

Siyer

II. Dünya Savaşı’nda en çok can kaybını hangi ülke yaşamıştır?

Sovyet Rusya

Safevi Devleti’nin kurucusu olan, aynı zamanda iyi bir şair olan Şah İsmail’in şiirlerinde kullandığı mahlas hangisidir?

Hatayi

Bugün nostaljik tramvay olarak kullanılan elektrikli tramvay “Avrupa Yakası’ndaki son sefer” olarak adlandırılan görüntüdeki seferini hangi tarihte gerçekleştirmiştir?

1961

1514 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan ve daha sonra “Miskinler Tekkesi” olarak anılan tedavi merkezi, hangi hastalığa tutulmuş kişilerin tedavisinde kullanılmıştır?

Cüzzam

Trabzon Rum imparatorunun kızı olan ve Akkoyunlu Uzun Hasan ile evlenen prenses hangisidir?

Despina

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne “hatip kürsüsünü” hediye eden işçiler, hangi mesleğe mensuptu?

Marangoz

Osmanlı’da devlet tarafından verilen “tımar, yurtluk, zeamet” gibi geçim vasıtalarının hepsine birden ne ad verilir?

Dirlik

Not: Bu konuyla ilgili Tımar Sistemi Nedir? Tımar Sistemi’nin Faydaları başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Çanakkale Savaşı’nda bahriye nazırlığı görevinde bulunan ve sonraki yıllarda İngiltere başbakanlığı yapmış olan isim kimdir?

Winston Churchill

“Mutluluk Veren Bilgi” anlamına gelen Kutadgu Bilig’in yazarı kimdir?

Yusuf Has Hacip

Çevresindeki zengin mermer yatakları sayesinde, Roma Dönemi’nin en önemli heykeltıraşlık merkezlerinden olan ve Aydın ilimizde bulunan antik kent hangisidir?

Afrodisias

Osmanlı Devleti’nde dış ülkelere gönderilen temsilcilerin, bu bölgelerdeki, siyasi, kültürel ve sosyal hayata dair gözlemleri ile oluşturdukları raporlara ne ad verilir?

Sefaretname

Milli Mücadele’ye destek amacıyla, Kara Vasıf Bey ve arkadaşları tarafından İstanbul’da kurulan cemiyet hangisidir?

Karakol Cemiyeti

Asya bölgesindeki göçebe halkların oluşturdukları, Türk sanatına da kaynaklık eden sanat tarzı hangi adla anılır?

Bozkır Sanatı

Hangi ülkenin topraklarının bir kısmı ya da tamamı 18 ve 19. yüzyıllar arasında tarih sahnesinde yer almış Prusya Devleti’nin sınırları içerisinde bulunmuyordu?

İtalya

Fransa’ya yaptığı bir seyahat sırasında karşılaşıp raporlayarak, “karantina” durumunu Osmanlı terminolojisine sokan diplomat kimdir?

Yirmisekiz Çelebi Mehmet

İslam Dünyası’nda bilinen en eski türbe hangisidir?

Kubbetü’s Süleybiye Türbesi

FIFA ve UEFA tarafından, modern anlamdaki futbol tarihinin ilk takımı olarak kabul edilen “Sheffield FC” hangi yıl kurulmuştur?

24 Ekim 1857

16. yüzyılda, genellikle Kur’an-ı Kerim’lerin yazımında kullanılan yazı türü hangisidir?

Sülüs

Efsaneye göre, hamamda keşfettiği “suyun kaldırma kuvveti” ile alakalı buluşu sonrası “Eukera” diyerek dışarı fırladığı söylenen, tarihin en ünlü matematikçilerinden olan bilim insanı kimdir?

Arşimet

Tarih sahnesinin en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu nerede kurulmuştur

İtalya

Merhum gazeteci İlhan Bardakçı’nın verdiği bilgilere göre anlatılan hikayede “Mescid-i Aksa’yı bekleyen son Osmanlı askeri” kimdir?

Onbaşı Hasan

Hangisi tarihe doğrudan yardımcı bilim dallarından değildir?

Elektromanyetizma

Not: Bu konuyla ilgili Tarih ve Diğer Bilimler – Tarihe Yardımcı Bilimler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Türk-İslam dönemine ait mimari eserlerden hangisi Anadolu’da değildir?

Ayşe Bibi Türbesi

Milli Mücadele döneminde gerçekleşen savaşlardan hangisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Melhame-i Kübra” olarak adlandırılmıştır?

Sakarya

Fotoğrafın çekildiği dönemde “Harbiye Nazırlığı” olarak kullanılan görüntüdeki bina, 1924 yılında bakanlıkların Ankara’ya taşınması ile hangi üniversiteye ev sahipliği yapmaya başlamıştır?

İstanbul Üniversitesi

Kanuni Sultan Süleyman ve Safevi Şahı Tahmasb arasında yapılan, İran ile Osmanlı arasındaki ilk antlaşma nerede yapılmıştır?

Amasya

II. Dünya Savaşı’nda Fransızların, Alman saldırılarına karşı inşa ettikleri hat hangisidir?

Maginot Hattı

Anadolu, kaçıncı yüzyıldan itibaren “Türkiye” olarak tanınmaya başlamıştır.

12. yüzyıl

Osmanlı Devleti’nde, toprak sürüp işleyebilecek evli erkekten alınan verginin ismi nedir?

Bennak

“Gerçekleşmek üzere” manasında kullandığımız, kaynağının Bilal-i Habeşi’ye kadar uzandığı söylenen “eli kulağında” deyiminin çıkış öyküsünde, bu tabir kimin için kullanılmıştır?

Müezzin

Toplumsal bir tabakalaşma olan “kast sistemi” hangi medeniyette ortaya çıkmıştır?

Hint

11. yüzyılda yazıldığı bilinen ve Karahanlılar Devleti’nin haklarına sunulan “Kutadgu Bilig” eserinde, adaleti temsil eden hangisidir?

Gündoğdu

Osmanlı Devleti’nde ilk “Derya Beyi” olarak bilinen ve Türk deniz tarihinin öncüleri arasında yer alan isim kimdir?

Kara Mürsel Bey

Acemi oğlanların Yeniçeri Ocağı’na yükselmesine ne ad verilir?

Kapıya çıkmak

18. yüzyılda, ateşli silahların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte terk edilen ve genellikle taş, demir, bakır ve tunç madenlerinden yapılan görüntüdeki savaş aleti hangisidir?

Gürz

1543’ten 1683’e kadar, yaklaşık 130 yıl Osmanlı idaresinde kalan Estergon Sancağı günümüzdeki hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

Macaristan

Ülkemizde bir kişi “cepten mesaj atarım” cümlesini kuruyorsa hangi yılda olamaz?

1989

Dinlemiş olduğunuz “Sarıkamış Ağıdı” hangi savaşta hayatını yitiren askerlerimiz için yakılmıştır?

I. Dünya Savaşı

“Felekkiyat” biliminin günümüzdeki karşılığı hangisidir?

Astronomi

Türk tarihinde “zafer ayı” olarak kabul edilen, 1071 Malazgirt, 1526 Mohaç ve 1922 Büyük Taarruz zaferlerinin kazanıldığı ay hangisidir?

Ağustos

Not: Bu konuyla ilgili Malazgirt Savaşı Nedir? Malazgirt Savaşı Hakkında Bilgi başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hangisi Osmanlılarda İslamiyeti benimseyen gayrimüslimler için kullanılan bir tabir değildir?

Mürted

Napolyon’u Akka’da yenilgiye uğratan ünlü Osmanlı paşası kimdir?

Cezzar Ahmed Paşa

Tarihte, bilinen en eski örgün eğitim kurumlarının hangi medeniyete ait olduğu düşünülmektedir?

Sümerler

Eskiden, okula başlayan çocuklar için kutlama amacıyla yapılan törene ne ad verilirdi?

Amin alayı

Bir ahilik geleneği olan ve bugün hala yaşatıldığı için, Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ne aday olan “Esnaf Duası” geleneği hangi ilçemizde sürdürülmektedir?

Mudurnu

Not: Bu konuyla ilgili UNESCO Dünya Mirası Listesi Türkiye (2019 En Güncel Liste) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.


#Sizce En Zor Soru Hangisi?

3’te 3 Tarih 10.  ve 11. Bölüm Soruları ve Cevapları hakkında düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Not: 3’te 3 Tarih Yarışmasının diğer tüm bölümlerinin sorularını ve cevapları incelemek için 3’te 3 Tarih Soruları ve Cevapları (Tüm Bölümler) başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Not: 3’te 3 Tarih Yarışmasının soruları ve cevapları ile bizzat karşılaşmak ve bu yarışmaya katılmak isterseniz 3’te 3 Tarih Nedir? 3’te 3 Tarih’e Nasıl Başvurulur? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bun Yazıları Da Beğenebilirsiniz!

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi