Ders: Tarih
Herkese Açık Tarih Dersi!

Ders: Tarih Olarak Neler Yapıyoruz?

Ders: Tarih, tarih öğretmenlerinin tarih eğitimi konusunda içerikler oluşturduğu bir platformdur.

Çalışmalarımız;

  • TARİH DERSİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ: Tarih dersinde kullanılabilecek özgün ve alternatif ders etkinliklerini oluşturmak. Ayrıca tarih öğretmenlerinin hazırladıkları ders etkinliklerini de örnek olarak yayınlamak ve paylaşmak.
  • TARİH VE TEKNOLOJİ DERGİSİ: Tarih eğitiminde teknoloji kullanımı konusunda tarih öğretmenlerinin örnek çalışmalarının yer aldığı “Tarih ve Teknoloji Dergisi” adlı yayını çıkarmak.
  • TARİHİN BELGELERİ: Tarih dersine kaynak oluşturabilecek birinci elden doküman ve belgeleri yayınlamak. Bu kaynakların tarih dersinde nasıl kullanılabileceğini açıklamak.
  • TARİH ÖĞRETMENLERİ YAZIYOR: Tarih öğretmenlerinin “Tarih Nedir?”, “Tarih Neden Öğretilir?”, “Tarih Nasıl Öğretilir?” soruları çerçevesinde oluşturdukları makaleleri yayınlamak.
  • TARİH DERSİ DÖKÜMANLARI: Ders kitapları, ders programları, ders planları, ders kaynakları başta olmak üzere tarih öğretmenlerinin işlerini kolaylaştırabilecek ve tarih derslerinde kullanılabilecekleri dökümanları paylaşmak.
  • TARİH TARTIŞMA PLATFORMU: Tarih Tartışma Platformu oluşturarak tarih öğretmenlerinin tarih eğitimi sorunlarını tartışmasına olanak sağlamak.

ÇALIŞMALARIMIZ

TARİH DERSİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

TARİH VE TEKNOLOJİ DERGİSİ

TARİHİN BELGELERİ

Tarih Dersi Etkinlik Örnekleri

Flute sleeves

Everyone is looking to lose weight these days, but most people miss the one key to just how easy it really is:…

Tarih ve Teknoloji Dergisi

Tarihin Belgeleri

Tarih Nedir?

Tarih Neden Öğretilir?

Tarih Nasıl Öğretilir?

Tarih Ders Kitapları

Tarih Dersi Öğretim Programları

Tarih Dersi Yıllık Planları

Üniversite Sınavlarında Tarih Dersi

Tarih Öğretmenliği Atamaları

Tarih Derslerinde Atatürkçülük